👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

4. Bockarna Bruse

Skapad 2021-05-03 10:02 i Högastens förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

Våra prioriterade mål 2020/2021:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter


Undervisningssituation

Vi går till bron denna vecka igen. Barnen ska få undersöka den lite närmre. Vi pratar om varför man har bro och ställer oss frågan vad händer om det inte finns bro, vad gör man utan bro.

Vi ska måla med vattenfärg ute på stafflierna. Har bilder på bron som vi besökt och broar som vi använder i leken inne som mallar.

Målar broar med kritor på ett stort papper.

Lyssnar på sången ” Bockarna Bruse

 

Syfte

Att utöka barnens kunskap om broar: varför de finns? Att försöka avbilda något bestämt föremål. Att använda sig av olika material för att uppnå samma sak fast olika. Barnen får använda sig av olika uttrycksformer för att kunna kommunicera.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18