👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, åk 2, vt-21, Livet förr i tiden

Skapad 2021-05-03 16:35 i Kärna skola Linköping
Livet förr i tiden
Grundskola F – 3 Historia SO (år 1-3)
Du kommer att få lära dig om hur människor levde förr i tiden, om skolan, livet på gården och om tekniska saker. Du ska också jämföra likheter och skillnader mellan livet nu och då.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • Berätta om hur människor levde förr i tiden.

 • Berätta något om hur det var att gå i skolan.

 • Berätta om några tekniska lösningar.

 • Kunna berätta om några skillnader och likheter mellan livet förr och nu.

 

För att lära dig kommer du att:

 • Få muntliga genomgångar
 • Återberätta med hjälp av stödord
 • Skriva faktatexter med hjälp av stödord
 • Se på filmer
 • Titta på saker från förr i tiden
 • Besöka Kärna hembygdsgård
 • Leka lekar från förr
 • Lyssna på någon psalm 

 

Du visar vad du kan när:

 • Du är aktiv under lektionerna
 • Deltar i diskussioner
 • Gör ett Venndiagram

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3

Matriser

Hi SO
SO, åk 2, vt-21, Livet förr i tiden

Förr i tiden

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Livet förr
Du kan berätta om hur människor levde förr i tiden. Du kan också göra jämförelser med hur det är idag.
 • Hi   3
Du kan ännu inte berätta något om hur människor levde förr i tiden.
Du kan berätta något om hur människor levde förr i tiden. Du kan också göra någon jämförelse med hur det är idag.
Du kan utförligt berätta om hur människor levde förr i tiden. Du kan ge flera olika exempel och du kan också göra jämförelser med hur det är idag.
Skolan
Du kan berätta om hur det var i skolan förr i tiden och du kan göra jämförelser med hur det är i skolan idag.
Du kan ännu inte berätta om hur det var i skolan förr i tiden.
Du kan berätta något om hur det var i skolan förr i tiden och du kan göra någon jämförelse med hur det är i skolan idag.
Du kan utförligt berätta om hur det var i skolan förr i tiden och du kan göra flera jämförelser med hur det är i skolan idag.
Teknik
Du kan berätta om någon teknisk lösning som tex kameran, telefonen eller transportmedel. Du kan göra jämförelser mellan hur det var förr och hur det är nu.
Du kan ännu inte berätta om någon teknisk lösning som fanns förr i tiden.
Du kan berätta om någon teknisk lösning och du kan göra någon jämförelse mellan hur det är idag.
Du kan berätta om flera tekniska lösningar som tex kameran, telefonen och olika transportmedel. Du kan förklara hur sakerna har förändrats med tiden och hur det ser ut idag.
Bondgården
Du kan berätta hur arbetet på gården fungerade och vilka hjälpmedel man hade. Du kan göra jämförelser med hur det ser ut på bondgårdar idag.
Du kan ännu inte berätta om hur det fungerade på bondgården förr i tiden.
Du kan berätta något om hur arbetet på gården fungerade och vilka hjälpmedel man hade. Du kan också göra någon jämförelse med hur det ser ut på bondgårdar idag.
Du kan utförligt berätta om hur arbetet på gården fungerade och du kan berätta om flera olika hjälpmedel som man hade. Du kan också göra flera jämförelser med hur det ser ut på bondgårdar idag.