👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broar och Konstruktioner åk 3

Skapad 2021-05-04 06:46 i Ekebyhovskolan Ekerö
Vi arbetar med egna konstruktioner i årskurs 2.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Hur är egentligen ditt hem byggt? Hur bygger man ett högt torn? Vad är det som gör att vi kan gå på broar? Detta kommer du få undersöka under detta tekniktema om konstruktioner. Dessutom kommer du att få bygga ditt eget sagoslott...

Innehåll

Beskrivning av arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer ni att få lära er om hållfasta och hållbara konstruktioner - vilka material som kan användas och på vilka olika sätt man kan bygga för att få stabila och säkra byggnader. Ni kommer att få lära er om hur man bygger hus, torn och broar med fokus på hållfasthet och även prova på att konstruera på egen hand. Ni kommer också att få bygga ett eget sagoslott.

 

Mål:

 • kunna använda och förstå några enkla begrepp (se lista nedan)
 • kunna berätta om olika material och metoder som används vid konstruktion av hus och broar
 • kunna samtala kring hur byggande av hus och broar förändrats över tid
 • kunna göra en skiss av en bro och följa den vid tillverkning av en enkel fysisk modell
 • kunna göra en enkel dokumentation av byggnadsprojektet
 • kunna muntligt presentera den egna konstruktionen

 

Du kan visa dina kunskaper genom att:

 • delta aktivt under lektioner
 • konstruera torn och broar och bygga ett sagoslott
 • dokumentera arbetsgången med skiss, tillvägagångssätt och resultat

 

Så här kommer vi att arbeta för att du ska nå målen:

 • titta på bilder av olika konstruktioner
 • titta på filmer
 • läsa fakta i Boken om teknik
 • i grupp diskutera hur man på bästa sätt bygger ett högt torn eller en bro som klarar av att bära saker
 • bygga olika konstruktioner
 • dokumentera arbetsgången genom att göra en skiss, skriva om när du bygger din konstruktion och resultatet
 • gemensamt diskutera vad som gått bra och vad du vill ändra på till nästa gång

 

 

Begreppslista: 

konstruktion

material 

hållfasthet

byggnad 

torn

bro

 

Material:

Boken om teknik:

s. 12-13    om teknikens arbetssätt

s. 20-21    om material och verktyg

s. 27         torn (övning)

s. 28-29   broar (två övningar)

Powerpoint om byggnader och broar

Filmer:

- "Bygga- typiskt teknik" 9. 30 min 

- "Vi lär oss om broar" 13 min

Praktiska övningar; konstruera torn i grupp med kapplastavar, bygg bro, bygg sagoslott

 

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3

Matriser

Tk
Konstruktioner

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Konstruera
 • Tk  1-3
Du bygger ett torn och en bro där du gör den stabil med hjälp av ditt material
Du förklarar hur du byggt ditt torn och din bro och vad som gör den stabil
Dokumentation
 • Tk  1-3
Du gör en skiss på på din bro och kan berätta hur någon del på tornet och bron är gjord
Du gör en skiss på på din bro och kan förklara hur tornet och bron är byggt
Begrepp
 • Tk
Du använder tre av begreppen konstruktion, material, hållfasthet, byggnad, torn och bro
Du använder minst fyra av begreppen konstruktion, material, hållfasthet, byggnad, torn och bro