👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudie - Geografi

Skapad 2021-05-04 08:03 i Ättekullaskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Geografi
I detta arbetsområdet kommer ni att få undersöka Helsingborg med hjälp av geografiska informationssystem (GIS). Målet är att undersöka Helsingborg ur ett geografiskt perspektiv, samla data och sammanställa detta till en presentation.

Matriser

Ge
Fältstudie - Geografi

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Fältstudie
Fältstudie, kartor & verktyg
  • Ge  E 9
  • Ge  C 9
  • Ge  A 9
Ni har förberett et fältstudie och genomfört den på ett i huvudsak fungerande sätt.
Ni har förberett et fältstudie och genomfört den med en ganska tydlig koppling till ert syfte & frågeställning.
Ni har förberett et fältstudie och genomfört den på ett effektivt sätt med en tydlig koppling till ert syfte & frågeställning.
Innehåll, presentation, reflektion
Geografiska begrepp, Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
  • Ge  E 9
  • Ge  E 9
  • Ge  C 9
  • Ge  C 9
  • Ge  A 9
  • Ge  A 9
Du använder dig av geografiska och vetenskapliga begrepp på ett enkelt och fungerande sätt. I presentationen använder du kartor på ett enkelt sätt. Du följer också den vetenskapliga modellen på ett enkelt sätt i presentationen & reflektionen.
Du använder dig av geografiska och vetenskapliga begrepp på ett ganska fungerande sätt. I presentationen använder du kartor på ett ganska fungerande sätt. Du följer också den vetenskapliga modellen på ett ganska fungerande sätt i presentationen & reflektionen.
Du använder dig av geografiska och vetenskapliga begrepp på ett väl fungerande sätt. I presentationen använder du kartor på ett väl fungerande sätt. Du följer också den vetenskapliga modellen på ett väl fungerande sätt i presentationen & reflektionen. Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.