👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse och kraft åk 6 VT21

Skapad 2021-05-04 09:00 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Fysik
Vi är så vana vid hur vissa saker är, att vi inte tänker på varför det är så. Som att om man kastar en sten rakt upp i luften, så kommer den snart ner igen. Men varför ramlar stenen ner? Varför fortsätter den inte rakt ut i rymden istället? Om du åker skridskor har du säkert känt den härliga känslan av att kunna glida jättelångt på isen. Men oavsett hur mycket fart du tar, så stannar du till slut. Varför då?

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Exempel på frågor som du ska kunna:

 • vad är en medelhastighet?
 • vad kallas det när något ökar i hastighet?
 • vad menas med fritt fall?
 • om två personer hoppar ner från ett flygplan, vem kommer först? Motivera ditt svar.
 • vad är en kraft? Förklara med ett exempel.
 • vad kallas kraften som håller dig kvar på marken?
 • vad menas med tidvatten?
 • ge exempel på när man vill ha lite friktion.
 • ge exempel på när man villa ha mycket friktion.
 • kan månen dra i haven på jorden?

Arbetssätt:

 • du har möjlighet att vara muntligt aktiv på lektionerna,
 • du ska arbeta i NO-böckerna
 • Du kommer i grupp göra en kulbana.

Bedömning

 • du ska visa din förmåga att planera, genomföra och bygga en kulbana.
 • Under kursens gång bedöms du utifrån din förmåga att använda naturvetenskapliga ord och begrepp och din förmåga att reflektera och dra slutsatser.
 • Ett test om kraft och rörelse

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6

Matriser

Fy
Rörelse och kraft_bedömning 2021

Behöver fortsätta träna på
Grundläggande
Bättre
Ännu bättre
Min förmåga att undersöka
(laborera)
Jag kan genomföra enkla undersökningar. I arbetet använder jag utrustning på ett rätt och säkert sätt.
Jag kan genomföra en laboration och är noggrann. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag tar ett stort ansvar i planeringen och genomförandet av laborationerna. I arbetet använder jag utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Min förmåga att dokumentera
(skriva laborationsrapport)
Jag gör enkla anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag har jämfört min hypotes med mina resultat.
Jag gör utvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag drar rätta slutsatser och reflekterar kring resultatet.
Jag gör välutvecklade anteckningar av mina undersökningar i text och bild. Alla delar är med. Jag drar rätta slutsatser och reflekterar väl kring mina resultat. Jag har felkällor med.
Min förmåga att använda information
(din förmåga att svara på frågor när du läser texter i boken)
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa enkla texter.
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa texter med relativ god anpassning till sammanhanget.
Jag kan använda information i diskussioner och för att skapa texter med god anpassning till sammanhanget.
Min förmåga att samarbeta i grupp
Samarbete i grupp
Min förmåga att bygga en kulbana
Planera, strukturera samt utföra bygge av kulbana.