👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidshem - Lugna stunden

Skapad 2021-05-04 09:29 i Hemsjö kyrkskola Alingsås
Grundskola F
Efter skoldagens slut är det många som behöver vila både kropp och knopp. Därför har vi infört "Lugna stunden"

Innehåll

Lugna stunden
Syfte, varför ska vi arbeta med det här?
Vår elevgrupp behöver få en stund för rekreation och vila efter skoldagens slut för att orka hela fritidsdagen.

Dessa förmågor förväntas eleven utveckla
I planeringen väljer vi att fokusera på förmågan att “ ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila”

Dessa delar av centrala innehållet kommer att beröras i kommande aktivitet
I planeringen väljer vi att fokusera på följande del i det centrala innehållet:
Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.”

Inför utvärdering

Inför utvärderingen av “Lugna stunden” vill vi se effekten att eleverna landar lättare och orkar eftermiddagarna på fritids.

Aktivitet
Under fritids första timma har vi “lugna stunden” där vi erbjuder en film som vi väljer tillsammans med barnen, vi erbjuder olika sällskapsspel, målarbilder samt möjligheten att läsa/titta i tidningar och böcker. 

 Dokumentation och uppföljning