👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livet förr och nu

Skapad 2021-05-04 13:03 i Söndrumsskolan Halmstad
Jag och familjen Yrken och verksamheter i närområdet Livet förr och nu kopplat till Astrid Lindgrens böcker
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska
Hur var det att vara barn för ca 100 år sedan? Hur är det att vara barn i Halmstad idag? Tillsammans ska vi titta på hur det var att vara barn förr och göra jämförelser med idag.

Innehåll

 

Det här ska du utveckla (förmågor)

 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar

 

Det här ska du arbeta med (centralt innehåll)

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

 

Kunskapskrav åk 3(vad bedöms)

”Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid”.

 

Så här kommer vi att arbeta/Arbetssätt/Arbetsformer

 

Du ska lära dig genom att:

 • Lyssna till berättelser, läsa faktatexter, se bilder och film om hur det var att vara barn för ungefär 100 år sedan.
 • Intervjua två äldre personer och återberätta för klasskamrater om hur en av dina intervjuperson hade det som barn.
 • Diskutera kristendomens och hemortens betydelse för familjen och skolan förr och nu.
 • Diskutera och resonera och jämföra med klasskamrater
 • Skriva texter och göra en tidslinje
 • Jämföra din tidslinje med dina klasskamrater för att jämföra skillnader och likheter
 • Pengars användning och värde förr jämfört med idag.

 

Bedömning/Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Du ska:

 •        aktivt delta på lektionerna och i diskussionerna.
 •         genomföra två intervjuer samt göra en tidslinje.

Du ska kunna:

 • ge några exempel på skillnader och likheter när det gäller att vara barn idag och förr i tiden.
 • återberätta din intervju och det viktigaste vi samtalat om på lektionerna.
 • återberätta och ge exempel vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor.
 • använda begreppen nutid, dåtid och framtid.
 • veta vad en tidslinje är och hur man kan använda den.
 • ge exempel på hur betalning skedde förr och några viktiga sakers värde förr jämfört med idag.

Genom att muntligen, skriftligt eller genom film redovisa att du kan och har förstått ovanstående.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3