👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonemangsförmåga.

Skapad 2021-05-05 07:41 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola

Innehåll

 

Vår undervisning med språk, matematik, skapande, hälsa, rörelse, naturvetenskap, teknik och social kompetens kopplar vi till resonemangsförmågan.

Vi arbetar med värdegrundarbete i vårt tema Vänskap.

 

Syften/ målkriterier.

Vi vill utveckla barnens kunskap och möjlighet att reflektera och resonera kring olika saker i vår undervisning och i saker i livet.

Viktigt är att barnen kan uttrycka sig och våga prata om det som händer runt om oss.

Om de har problem så kan de hitta lösningar för att lösa problemen.

Barnen ska möta och förstå andras tolkningar och argument att lösa problem.

 

Hur ser vår dokumentation och vårt analysarbete ut?

Vi vill skapa stationer där barnen får möjlighet att prova olika lösningar med olika material som stimulerar undersökandet av olika matematiska begrepp som rumsuppfattning, form, längd, vikt och volym. Vi erbjuder litteratur. Barnen ska bearbeta sin kunskap i lek och i dramatisering.

 

Följa upp undervisningen, reflektera och analysera.

Vi gör korta filmer och tittar på dem tillsammans med barnen. Vi skriver ner om dokumenterar, vad barnen säger och gör, samt hur barnen uttrycker sig.

Vi dokumenterar på Unikum.

Vi reflekterar på SKA.

 

Vad behöver vi vidareutveckla?

På SKA analyserar vi och bedömer efter de nationella målen.

Vi analyserar hur vi ska utvecklas och vad vi ska förändra.