👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 3 vt-21 Världskartan

Skapad 2021-05-05 08:34 i Kärna skola Linköping
Världskartan, världsdelarna och världshaven. Eleverna får även välja ett land att skriva om och presentera för sina klasskamrater.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi tittar närmare på vårt jordklot och hur världskartan ser ut. Vi jobbar med världsdelarna och världshaven och lär oss placera ut dessa på världskartan. Under temat pratar vi och lär oss om kartor, atlaser och världskartan.

Innehåll

Det här ska du visa att du kan:

 • känna igen världsdelarna på kartan
 • känna igen världshaven
 • läsa faktatexter om de olika världsdelarna och samla fakta ur dessa
 • söka information och skriva ner fakta om ett valt land
 • känna till begreppen norr, syd, öst och väst
 • visa var du bor på världskartan

 

För att lära dig kommer du att:

 • Läsa texter
 • Se filmer
 • Studera världskartan
 • Samla fakta och skriva egen faktatext.
 • Arbeta med en atlas
 • Lyssna på genomgångar
 • Diskutera med varandra

Du visar vad du kan när:

 • du skriver och berättar om landet du valt. 
 • du kan peka ut flera av världsdelarna.
 • du kan peka ut flera av världshaven
 • du kan ange väderstrecken 
 • du kan ange var du bor på världskartan

 

Matriser

SO
SO världskartan

 • SO  1-3   Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • SO  1-3   Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • SO   3   Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Känner igen världsdelarna på världskartan
 • SO   3
Du behöver träna mer på världsdelarna
Du kan ange flera av världsdelarna på världskartan
Du kan ange alla världsdelar på världskartan
Känner igen världshaven på världskartan
 • SO   3
Du behöver träna mer på världshaven
Du kan ange något av världshaven på världskartan
Du kan ange alla världshaven på världskartan
Betydelsefulla platser för dig
 • SO   3
Du behöver träna mer på att markera på världskartan var du bor
Du kan markera på världskartan var du bor
Du kan markera på världskartan var du bor samt ett par andra platser som är betydelsefulla för dig
Känna till väderstrecken
Du behöver träna mer på att väderstrecken
Du kan ange några av väderstrecken och deras position
Du kan ange alla väderstrecken, deras position och använda begreppen för att beskriva platser på kartan