👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema klassiker

Skapad 2021-05-05 08:38 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Ett arbete om några kända klassiker.
Grundskola 7 Svenska
"Det är en klassiker!" Det får man ibland höra om en bok eller en film, men vad gör ett verk till en klassiker? De ungdomsklassiker vi har idag, varför blev de så "stora"? Är de fortfarande populära? Varför? Jag hoppas att du får svar på åtminstone en del av dessa frågor och kanske dessutom kommer på några egna under det kommande arbetet med "ungdomsklassiker".

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi att ägna oss åt några klassiska ungdomsböcker och deras författare. Vi kommer att diskutera böckernas innehåll och berättelsernas uppbyggnad. Vi kommer att tala om berättelsernas teman och vad som är typiskt för dem. Vi kommer även att läsa om och diskutera författarna och den samtid de levde i.

Konkretisering av arbetsområdet

 • Vi kommer att lära oss mer om några författare och deras samtid. Påverkades de i sitt författarskap av sin samtid och, i så fall, hur?
 • Vi kommer att läsa texter, diskutera och analysera berättelserna. Vad gör dem tidstypiska? Hur är berättelsen uppbyggd? Finns det återkommande teman eller motiv i berättelserna?

Arbetssätt

 • Lärarledda genomgångar.
 • Samtal och diskussioner i grupper och helklass.
 • Skriftliga uppgifter, både enskilda och i grupp.
 • Film och filmklipp.
 • Prov

 

Bedömning

Du kommer att få möjlighet att visa dina kunskaper om ungdomsklassikerna på följande sätt:

 • Genom att delta i samtal och diskussioner.
 • Genom att göra de skriftliga uppgifterna
 • Området kommer avslutas med ett prov fredag vecka 18

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Matris: Tema klassiker åk 7

På väg
E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Du visar detta i diskussionerna, i skrivuppgifterna och på provet
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Du kan utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du visar detta i diskussionerna, i skrivuppgifterna och på provet
Du kan föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du visar detta i diskussionerna, i skrivuppgifterna och på provet
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Eleven drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Samtala & diskutera
Du visar detta i diskussionerna, både i helklass och i mindre grupper
Du deltar i samtal och diskussioner om texter, filmklipp och författare. Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner om texter, filmklippförfattare. Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i samtal och diskussioner om texter, filmklipp och författare. Du ställer frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.