👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 7 "Vykort, din vecka, skolan"

Skapad 2021-05-05 09:45 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Vi jobbar vidare med GRACIAS-böckerna och gracias.nu. Vi kommer att repetera klockan och veckodagarna, samt arbeta med kapitel 9-12 och 14. Vi kommer också att jobba med realia-avsnitten i boken.

Innehåll

Vad kommer du att få repetera?

  • klockan
  • veckodagar

 

Vad kommer du att få lära dig som är nytt?

  • Skriva ett vykort från din fantasiresa i ett spansktalande land
  • Skriva om din vecka
  • Prata om skolan, skolämnena och ditt schema
  • Realia om olika spansktalande områden

 

Hur kommer vi arbeta?


Vi kommer variera undervisningen genom att arbeta mycket muntligt, spela spel, leka, spela Kahoot, ha tävlingar, kolla på videoklipp, jobba i arbetsböckerna eller med stenciler och digitalt på bl.a.
www.gracias.nu och Classroom. Du kommer även få korta genomgångar i helklass som varvas med små grupp-, par- och individuella uppgifter. Du kommer också få läxa varje vecka.

Vi kommer även läsa, skriva och lyssna på spanska. Fokus kommer vara på jobba med kapitlena 9,10, 11,12 och 14, samt realiakapitlen i boken.

 

Bedömning, hur går den till?

Jag kommer först testa dig på skriv (v.16) där du skriver två texter, en om din vecka och ett vykort, och senare även ett muntligt test (v.19) där du pratar om skolan, skolämnen och ditt schema. Du kommer också att få göra en inlämning om Spanien, Andalusien och/eller Latinamerika.

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk åk 7-9

Insats krävs
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formulera sig i skriftliga framställningar
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka sig i muntlig interaktion
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Kommentera och jämföra
Eleven behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskrav.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.