👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk6

Skapad 2021-05-05 11:06 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 6 Teknik
Rörelse och konstruktion.

Innehåll

Eleverna kommer att lära sig om olika vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade, teknikutvecklingsarbetets olika faser, dokumentation i form av skisser och egna konstruktioner. 

Eleverna arbetar med ett projekt som heter "Mitt drömrum" där eleverna behöver skissa en ritning och konstruera en modell av sitt drömrum. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6