👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Evolution och Genetik

Skapad 2021-05-05 11:54 i Färsingaskolan Sjöbo
Grundskola F – 9
Varför har giraffen så lång hals? Har jag verkligen varit en apa? Har jag haft svans? Varför har killar bröstvårtor? Varför har jag bruna ögon men min syster blå? Detta och mycket mer ska vi ta reda på under detta arbetsområdet.

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Efter avslutat område ska du, 

 • veta vad fossil är och vad de kan avslöja om organismernas utveckling
 • känna till viktiga “händelser” i livets ca 4 miljarder år långa historia
 • känna till viktiga steg i teorin om människans utveckling
 • veta hur evolutionen fungerar och hur nya arter kan uppstå
 • förstå vad Darwin menade med “naturligt urval”
 • känna till begreppen DNA, gen och kromosom
 • kunna skilja på vanlig celldelning och reduktionsdelning
 • veta hur dominanta och recessiva anlag ärvs och styr egenskaper
 • veta hur könet ärvs hos människan
 • ha kunskap om mutationer
 • känna till genetiska tillämpningar som växtförädling, djurförädling, genteknik, DNA-analys och kloning

 

Under arbetsområdet kommer vi träna följande förmågor, 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

 

Undervisning - arbetssätt

Vi lär oss med hjälp av genomgångar med bildstöd, vi arbetar med strukturerade lektionsplaneringar som visar hur du ska ta dig an texter och uppgifter. Vi diskuterar de uppgifter vi arbetar med i helklass och grupper. Vi laborerar och drar slutsatser kopplade till det vi arbetar med i helklass.

 

Elevinflytande

Beroende på vilka funderingar och frågor som dyker upp hos eleverna under och mellan lektioner kan innehållet ändras utifrån deras intresse. Det är viktigt för oss lärare vad du tycker om undervisningen, efter vissa lektioner kommer du därför att få ge feedback (svara på en fråga, exit ticket, formulär).

 

Bedömning

Vi bestämmer tillsammans när vi ska ha våra bedömningstillfällen och du kan få hjälp med kompensatoriska hjälpmedel som t ex talsyntes, tal till text och utökad tid när vi har dessa bedömningar. Du får i god tid ut träningsuppgifter så att du vet vad du ska kunna och vad som bedöms. Bedömning kan ske genom prov (resonerande/kunskaps- och begreppstester), inlämningsuppgifter, diskussioner, laborationer och laborationsrapporter. En allsidig bedömning görs genom ett brett och varierat underlag.

Matriser

Evolution och Genetik

På väg mot...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Evolutionsteorin
Begrepp "Starkast överlever", naturligt urval, fossil, mutation.
Du kan förklara vad några begrepp betyder.
Du kan förklara vad begreppen betyder.
Du kan förklara vad begreppen betyder och kan ge exempel när du förklarar.
Du vet vad begreppen betyder och använder dem på ett korrekt sätt i diskussioner och textskapande. Du kan ge exempel för att tydliggöra hur begreppen är kopplade till evolutionsteorin.
Genetik
Begrepp DNA, gen, kromosom, celldelning, reduktionsdelning, dominanta och recessiva anlag, mutation, växt- och djurförädling, genteknik, kloning.
Du kan förklara vad några av begreppen betyder.
Du kan förklara vad begreppen betyder och hur vissa av dem hänger ihop. Du vet hur anlag ärvs och kan ge exempel på något ärvt anlag. Du har en åsikt om genteknik, växt- och djurförädling.
Du kan förklara vad begreppen betyder och hur vissa av dem hänger ihop. Du vet hur anlag ärvs och kan skilja på ärvda och skapade egenskaper. Du kan se både fördelar och nackdelar med genteknik, växt- och djurförädling
Du kan förklara vad begreppen betyder och visa hur dem kan kopplas till varandra. Du kan visa hur anlag ärvs och du kan skilja på ärvda och skapade egenskaper. Du kan föra utvecklade resonemang kring för- och nackdelar med genteknik, växt- och djurförädling.
Att laborera
Du behöver stöd för att genomföra en laboration/undersökning utifrån given planering/instruktion. Du använder utrustning på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration/undersökning utifrån given planering. Du använder utrustning på ett säkert sätt.
Du kan genomföra en laboration/undersökning utifrån given planering. Du använder utrustning på ett säkert och fungerande sätt.
X
Dokumentation av laboration
Du behöver stöd för att göra någon dokumentation av undersökningen.
Du dokumenterar undersökningen i en laborationsrapport. I lab.rapporten jämför du resultatet med frågeställningen och drar någon slutsats. Du resonerar även kring resultatets rimlighet.
Du dokumenterar undersökningen i en laborationsrapport. I lab.rapporten jämför du resultatet med frågeställningen och drar någon slutsats. Du resonerar även kring resultatets rimlighet och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du dokumenterar undersökningen i en laborationsrapport. I lab.rapporten drar du slutsatser med utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningen kan förbättras.