👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO åk 8 Organisk kemi del 2 (Kemi&Teknik), vecka 17 - 22, Lukas

Skapad 2021-05-05 12:36 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Kemi Teknik
Vi kommer att fortsätta förra terminens arbete om kolföreningarnas kemi. Nu tittar vi på vad kol och råolja är, hur de används som bränslen och hur detta påverkar våra levnadsvillkor. Vi studerar också hur rengöring med tvål/diskmedel går till och hur man tillverkar hudvårdsprodukter och smink. I teknik jobbar du med en skriftlig inlämningsuppgift. I kemin har vi ett prov i slutet av ämnesveckan.

Innehåll

Mål med kursen:

  • Hur kol kan påverka våra levnadsvillkor.
  • Beskriva hur råolja separeras till produkter som används i vardagen och i samhället.
  • Resonera om konsekvenserna av fossila bränslen för miljö och samhälle.
  • Ge exempel på energiomvandlingar i processerna fotosyntes och förbränning.
  • Kolatomens kretslopp i ord och bild.
  • Hur kunskaper i kemi kan användas för att hitta ersättningsprodukter för råolja.
  • Hur du hanterar en brand.
  • I ord och bild beskriva kemiska modeller för aktiva ämnen i rengöringsprodukter.
  • Kemi är en vetenskap i utveckling- det som är sanningen idag kan ändras imorgon.

 

Teknik: Du visar dina kunskaper i teknik genom en skrivuppgift om bilval och drivmedel.

 

Kursen omfattar:

Kap 10: Sid 246-264

Kap 9: Sid 232-234

 

Vi har ingen speciell läxa denna vecka, men det kan vara klokt att läsa lite varje dag. Du kan läsa om det vi har gjort under dagen och/eller så kan du läsa det vi skall göra nästa dag. I mitten av ämnesveckan gör vi ett förtest med svarsalternativ.

 

Dag 1:

Repetition av grundläggande organisk kemi, kolväten (kemiboken sid 163) och periodiska systemet. Olika stora molekyler av ett ämne ger olika egenskaper hos ämnet (t ex smältpunkt och kokpunkt). Vi repeterar också vad som bildas när ett kolväte reagerar med syrgas och begreppet lika löser lika.

 

 

Dag 2:

Vi studerar kolets olika former (bok och Ipad). Vad är grafen? Fulleren? Vad kan de användas till? Om vi hinner; LAB: Aktivt kol.

Vi beskriver kort vad fossila bränslen är och hur de framställs (sid 246-250).

Frågor & begrepp 10.1 sid 250: 1-2.

 

Fossila bränslen: Vi ser närmare på stenkol, naturgas och råolja. Vad består de av och hur används de i Sverige och globalt? (sid 251-253).

Vi ser på hur råoljan kan omarbetas till olika bränslen genom fraktionerad destillation och kracking (sid 253-255).

LAB: Studera olika former av kol (träkol, stenkol, grafit) i stereolupp och mikroskop.

Frågor & begrepp 10.2 sid 256: 1-2.

 Vi repeterar fotosyntesen och förbränning av kolväten. Vi repeterar också cellandningen. Vi tänder en tändsticka och funderar på processen...som en start på kolets kretslopp (sid 257 – 260). 

 

Dag 3:

Kolets kretslopp fortsättning (sid 257 – 260). 

Vi studerar miljöpåverkan när man använder fossila bränslen; försurning och växthuseffekten. Vi studerar också kort skillnaden mellan förnybara och fossila bränslen (sid 261-264). 

 

Frågor & begrepp 10.3 sid 260: 1-4. Frågor & begrepp 10.4 sid 265: 1-4.

 

Dag 4:

Vi tittar kort på eld, vad som behövs för att det skall brinna (sid 266). 

Om vi har tid ser vi lite närmare på hur råolja används i plast och miljöproblem knutna till det. Vad har vi för alternativa produkter till plast? (detta kommer inte på provet).

Emulsioner och tensider (sid 232-235)

Frågor & begrepp 9.3 sid 235: 1-2, 9.4 sid 239: 1, Finalen sid 275-277: 1-10

 

 

Dag 5:

Vi har prov första lektionen.

Efter lunch är det först en fortsättning på provet och sedan arbetar ni med teknikuppgiften.

I dag går vi igenom det sista vi inte hunnit med, pluggar till provet.

Teknikuppgift:

Eleverna får studera för- och nackdelar med en bil som drivs av bensin/diesel/etanol/biogas. De sitter i grupp och arbetar med detta och lämnar in en individuell skrivuppgift.

Förslag på länkar till teknikuppgiften:

https://www.miljofordon.se/bilar

http://www.gronabilister.se/fakta-bil-miljo/val-av-bil-och-bransle/branslen

https://spbi.se/uppslagsverk/fakta/drivmedel/

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/etanolens-uppgang-och-fall-vad-var-det-som-hande

https://www.expressen.se/motor/trafik/sa-blir-utslappen-med-olika-drivmedel-bensin-varst/

https://www.naturvetarna.se/vi-erbjuder/tidning-och-nyheter/2019/duellen-ar-biodrivmedel-bra-for-klimatet

 

 

NYTTIGA LÄNKAR:

Fossila bränslen:

https://app.studi.se/l/fossila-braenslen (4:73)

https://www.youtube.com/watch?v=LzGAIE-gEsg  (4:45)

https://www.youtube.com/watch?v=HKTaujgGodA (7:37)

Biobränslen: https://app.studi.se/l/braenslen (4:09)

Bränslen: https://app.studi.se/l/braenslen (4:36)

 

Kolets kretslopp:

https://app.studi.se/l/kolets-kretslopp (4:55 min)

https://www.youtube.com/watch?v=qKGaWZjCjIA (1:46)

https://www.youtube.com/watch?v=dwv3daYNP_I (9:00)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR213573 (02:14)

Fotosyntesen:

https://app.studi.se/l/fotosyntesen (3:46)

 

Växthuseffekten:

https://app.studi.se/l/vaexthuseffekten (4:57)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202839 (15:01)

https://www.youtube.com/watch?v=XTrxHdrpOvk (2:58)

Miljöpåverkan: https://app.studi.se/l/miljoepaaverkan-av-biobraenslen (4:02)

 

Tensider:

Tensider (studi.se): https://app.studi.se/l/tvaal (2:46)

Tvål historiskt: https://www.organicmakers.se/vad-ar-tval-egentligen-tvalkemi-tvaltyper-och-tvalhistoria/ 

 

Matriser

Tk Ke
Kemi åk 8 - Organisk kemi del 2 VT 2021 (vecka 17-22)

Insats krävs
E
C
A
Beskriva och förklara
Du använder kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva materiens uppbyggnad.
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Beskriva och förklara
Du kan föra resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på kemiska samband i naturen.
Enkla resonemang, beskriver.
Utvecklade resonemang, förklarar.
Välutvecklade resonemang, förklarar och generaliserar.
Beskriva och förklara
Du undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då kemiska samband
Enkla samband
Relativt komplexa samband
Komplexa samband
Beskriva och förklara
Du resonerar om hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och hur de leder till hållbar utveckling.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang, förklarar
Välutvecklade resonemang, förklarar och generaliserar
Granska, kommunicera och ta ställning
Du kan diskutera och ta ställning i olika frågor om energi, miljö och samhälle.
Med enkla motiveringar
Med utvecklade motiveringar
Med välutvecklade motiveringar

Tk Ke
Teknik åk 8, vecka 17 - 22

Insats krävs
Nivå 2
E
Nivå 3
C
Ny nivå
A
Granska, kommunicera och ta ställning
Du skapar en text som är...
Enkel
Utvecklad
Väl utvecklad
Beskriva & förklara
Du resonerar om hur olika val av tekniska lösningar får olika konsekvenser för individ, samhälle, miljö.
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang, förklarar.
Väl utvecklade resonemang, förklarar och generaliserar.
Beskriva & förklara
Du resonerar om likheter och skillnader mellan olika material och deras användning i tekniska lösningar
Enkla resonemang, beskriver
Utvecklade resonemang, förklarar.
Väl utvecklade resonemang, förklarar och generaliserar.