👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällvivans Projektstart

Skapad 2021-05-05 13:00 i 103201 Förskolan Fjällklockan Stockholm Östermalm
Förskola
Norra Djurgårdsstadens systematiska kvalitetsarbete består av projektstart, veckoreflektioner tillsammans med barnen och i arbetslaget, 2 projektuppföljningar samt en projektsammanfattning/avslut. Det här är det första underlaget där arbetslaget skriver sin projektstart utifrån enhetens gemensamma tema.

Innehåll

 

Projekt  Vatten

 

Norra Djurgårdsstadens Övergripande syfte 

Att i meningsfulla sammanhang låta barn konfronteras med olika material och undersökningar, vilka kan peka ut en riktning mot ett synliggörande av ett naturvetenskapligt innehåll. Samtal med barn sätta ord på det som händer, dela upplevelser och ta barns frågor på allvar. Uppmärksamma barn på små händelser i vardagen som har en naturvetenskaplig anknytning likväl som att introducera eller uppmärksamma teknik.

 

Projektplanering 

 

1. Projektområde inom Projektet: VATTEN- väcka barnens nyfikenhet till vår viktiga relation till vatten.

2. Läroplansmål

3. Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

Genom projektet ska vi fokusera på att stimulera och utveckla barnens språkliga förmåga. Vi vill att barnen ska få ett rikare ordförråd, väcka intresse för litteratur samt att böckerna ska vara en del av barnets kommunikativa samspel/process. Vi vill även utveckla barnens fantasi och deras förmåga att förstå deras omvärld.

Genom våra aktiviteter och gemensamma samlingar ska barnen (de äldre som har det verbalt) få reflektera och argumentera över dagens aktivitet. Vi kommer att filma barnets delaktighet i våra planerade aktiviteter där de kommer att se sig själva och återkoppla till oss deras egna tankar och uppfattningar över vårt vattenprojekt. Vi ska ge barnet förutsättningar att utveckla och träna sin förmåga att lyssna och tala i våra lärmiljöer, samt ge barnet aktiviteter att aktivt använda sitt språk i tal, samtal och reflektioner. (diskussioner ex problemlösningar). Vi kommer att sätta ord på allt barnen vill förmedla oss och i undervisningen ska barnen få möjlighet att utveckla nya begrepp och öka sitt ordförråd.

Vi ska genom projektet även ge barnen förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen i vardagen. Barnen ska få beskriva med olika uttrycksformerställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik. Utan att minska eller begränsa barnens möjlighet till delaktighet och inflytande.

4. Vad ska barngruppen förstå efteråt?

Barngruppen ska få förståelse för vår viktiga relation till vatten. Att barnen ska få en ökad förståelse att vatten är en viktig del av vårt liv, samt för naturen, kretslopp och växternas livscykel.

Barngruppen ska få förståelse för naturvetenskap, enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen i vardagen.

Barnen ska få förståelse för att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. En förståelse för hur viktigt det är att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Barnen ska få förståelse för begrepp och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

Barnen ska få förståelse att vår fysiska aktivitet gynnar deras hälsa och välmående.

5. Hur ska området påbörjas?