👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Imperialism och första världskriget

Skapad 2021-05-05 15:30 i Norretullskolan Kristianstad
Planeringsmall för Norretullskolan i Kristianstad
Grundskola 8 – 9 Historia
.

Innehåll

Om arbetet:  Vi kommer att ta del av olika människors berättelser om förtryck och motstånd. Vi kommer lägga tyngdpunkten på orsaker till och konsekvenserna av olika händelser. Vi kommer att träna alla ämnesspecifika förmågor under detta arbetsområdet. Vi kommer arbeta varierat med genomgångar, film, enskilt- och pararbete, olika skrivövningar med mera. Ni kommer få visa era kunskaper på flera olika vis.

Att kunna:

För att kunna resonera, analysera, använda historiska begrepp så måste ni kunna följande:

 

Första världskrigets orsaker: Hur hänger kolonialismen och militär upprustning ihop med kriget? Vad var allianssystemet i Europa? Varför var många missnöjda i Österrike-Ungern? Vilken betydelse fick "skottet i Sarajevo"? S. 149-153, anteckningar och Studi.

Första världskrigets förlopp: Västfronten, Östfronten, kriget till havs och USA går med i kriget. Studi

Första världskrigets konsekvenser: Vinnare och förlorare, Studi

 

Följande kommer att bedömas

  • Tidsperioder: Dina kunskaper om tidsperioden
  • Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar: Er förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser av olika handlingar under tidsperioden.
  • Villkor och värderingar: Hur människorna påverkades av tiden de levde i.
  • Undersöka utvecklingslinjer: Se vilka samband som finns mellan de olika perioderna
  • Fortsätta utvecklingslinjer: Undersöka vilka samband som finns mellan tidsperioden och tiden vi lever i nu.
  • Använda källmaterial: Kunna värdera och motivera olika val av historiska källor.
  • Historia-användning: Resonera om hur man kan använda historia för olika syften.
  • Historiska begrepp: Kunna förstå och använda historiska begrepp

 

Matriser

Hi
Bedömningsmatris planering, Norretullskolan

ej godtagbara kunskaper
godtagbara kunskaper
mer än godtagbara kunskaper
Eleven når