👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion vt21

Skapad 2021-05-05 15:50 i Dalabergsskolan Uddevalla
Grundskola 4 Religionskunskap
Vad är egentligen religion? Hur växte religionerna fram och vilka anses vara världsreligioner? Vad förmedlar Gamla testamentet/Nya testamentet? Dessa frågor kommer du nu att få svar på.

Innehåll

Nu ska du få lära dig mer om ämnet religion. Vi kommer under Ht20 lära oss om följande avsnitt:
- Vad är religion?
- Hur religionerna växer fram/ursprungsreligioner
- Gamla testamentet
- Nya testamentet

Genom presentationer, filmklipp, faktatexter samt arbeta i vår arbetsbok utveckla våra kunskaper. Vi kommer att arbeta tillsammans, i par/mindre grupp samt enskilt. 

Dina kunskaper och den bedömning som sker är:
- ditt deltagande på lektionerna 
- ditt arbete på lektionerna
- bedömningsuppgift i form av prov

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion

Rubrik 1

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fornskandinavisk & samisk religion
 • Re  E 6
Eleven kan beskriva några grundläggande drag i fornskandinavisk och samisk religion och ger även exempel på hur fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
Kristendomen och dess betydelse
 • Re  E 6
Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
Världsreligionerna
 • Re  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner
Samband mellan uttryck & tankegångar
 • Re  E 6
Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
 • Re  E 6
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.