👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ty 7 VT 20/21, Kleidung, Einkaufen - kläder, att handla

Skapad 2021-05-05 16:15 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Eleverna har lärt sig begreppen för olika klädesplagg och hur man kan handla dessa i Tyskland.

Innehåll

Eleverna har lärt sig vad olika klädesplagg heter och hur en dialog för att handla dessa i Tyskland skulle kunna se ut. 

Vi har också pratat om hur pluralbildning i tyska går till och vad man behöver beakta. 

Vi har lyssnat till texter, läst olika texter och till slut fick eleverna skriva sina egna dialoger och spelar upp dessa. Den dialogen är grunden för bedömningen för området. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Tyska 6-9 VT 2013

inte tillräckligt visat
E
C
A
Formulera sina egna meningar
I muntliga framställningar...
Du behöver träna mer på att formulera sina egna meningar och fraser.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Interaktion i dialogen
Kunskapskrav: I muntlig interaktion...
Du behöver träna på att få till en fungerande interaktion där du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.