👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren (Villan) Projektsammanfattning Södermalm 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-05-05 19:19 i 123801 Förskolan Eriksdalsvillan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

 

Inledning projekt:

Vi fick in ett fåtal sommarminnen från de äldsta barnen i barngruppen som vi vid tillfällen lät barnen presentera för varandra. Barnen fick rita och måla sitt innehåll men inget större intresse från barnens sida väcktes. Projektet hamnade sedan i skuggan av inskolningar, ett nytt arbetslag som försökte lära känna varandra och landa i arbetet. Vi har alltid haft mycket vattenlek med barnen, både inomhus och utomhus. Barnen visar ett stort intresse för vatten, allt från att tvätta händerna, spola i toaletten och konkret leka med vatten har alltid lockat hela vår barngrupp. Trots tuffa inskolningar och en barngrupp i stort behov av vår närhet har vi kontinuerligt lekt med vatten. 

Vi hoppades på att projektet på ett naturligt sätt skulle bli en del av vår verksamhet men med facit i hand har vardagen och nya inskolningar varje månad gjort att det fallit mellan stolarna. Våra barn har lärt sig och utvecklats inom det sociala samspelet och alla har lärt sig våra rutiner samt att bli individer som tror på sig själva. Vi ser hur barnen genom att vi varit nära nära under inskolningar nu känner sig trygga och även kan lära ut denna trygghet till de nya barnen som börjar. 

Barnen har även ett stort intresse för dans och rörelse, vi har tillsammans med barnen byggt rörelsebanor, haft gympa och dansat. Barnen har lärt sig att balansera, ta hänsyn till sina kompisar och koordinera sina kroppar. Alla våra barn har sedan start visat ett stort intresse för vår dagliga sångsamling där vi upprepar texter och rörelser vilket har gjort att barnen tidigt lärt sig om inte att sjunga så åtminstone delta genom tillhörande rörelser. 

Vi upptäckte i våras att barnen hade ett stort intresse för myror vilket är något vi försökt bygga på genom att leta efter och nära titta på myror tillsammans med barnen. 

Ett annat stort intresse barnen på Ekorren har är fordon vilket är något vi tillsammans med barnen har utforskat med barnen. Inför hösten har vi bestämt att ta in mer bilar på avdelningen då vi i dagsläget inte har mycket utav detta material. På utflykt och ute på gården tycker barnen att det är spännande att titta på olika sorters bilar. De blir helt till sig när sopbilen parkerar utanför förskolan vilket känns som något vi måste ta vara på mer. 

Det som nu nästan alla våra barn har fått pröva på är att göra självporträtt vilket är något som även Fjärilen har sysslat med och tanken är att detta är något barnen kontinuerligt ska få göra och utvecklas inom. Detta har barnen och många vårdnadshavare tyckt varit intressant vilket känns väldigt roligt. 

Hur och när lär sig våra barn?

Vi har även arbetat mycket med det sociala samspelet då vi har haft mycket fysiska konflikter i barngruppen. Genom att ständigt finnas närvarande nere på barnens nivå har vi hjälpt barnen med verktyg för att hantera deras kroppar och känslor. Vi har även jobbat i mindre grupper för att skapa tryggare barn, speciellt vid inskolning då de behöver lugn. Genom mindre grupper märker vi också att våra barn stannar upp lite mer och kan ta in och lära sig mer saker. Våra barn lär sig genom att dels göra själv, få prova själva men även väldigt mycket av att sitta och studera hur de äldre eller mer erfarenheter gör för att sedan prova själva. Därför har vi valt att blanda våra mindre grupper och hänga med både de lite yngre och de äldre barnen. 

 

 

Framåt:

Med en tryggare barngrupp där vi inte kommer behöva skola in så många nya barn hela tiden hoppas vi på att få ett kontinuerligt tematiskt arbete med projektet. Vi hoppas få in många sommarminnen och att vi nu efter ett försök till projekt där vi lärt oss av våra misstag kommer komma igång med projektet direkt. En stor del till att vi haft svårt för projektet har legat i att vi kämpat så pass mycket med kontinuerligt arbete här rent generellt och att vi prioriterat att hålla på rutiner för att skapa en trygg barngrupp. 

Med ett gemensamt projekt tänker vi att grupp-lärloggar kommer bli enklare att publicera, nu har vi fokuserat på de enskilda lärlogggarna. 

 

 

Mer stöd till dig som pedagog: Använd Arbetsboken/stödmaterialet för Södermalms pedagogiska år, kopplat till de fyra olika uppföljningarna/planeringarna i det pedagogiska året. I Arbetsboken finns verktyg för observation, dokumentation, reflektion och analys.