👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ojämlika levnadsvillkor i världen

Skapad 2021-05-05 19:39 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Geografi
Du kommer under några lektioner få lära dig om ojämlika levnadsvillkor för barn i olika delar av världen. Bland annat ska du få lära dig mer om läskunnighet, barnarbete, barnadödlighet och varför vissa länder är fattiga och andra är rika. Du kommer också att få lära dig hur olika organisationer jobbar för att barns situation kan förbättras och vad som gjorts för att nå den förbättring vi kan se idag.

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

- orsaker till varför ett land är fattigt och vilka konsekvenser detta kan få för människorna som bor där

- vad man kan göra för att människors levnadsvillkor kan förbättras, t ex vad gäller fattigdom, läskunnighet, barnarbete och barnadödlighet

Förmågor som jag kommer att få utveckla

- resonera kring orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor

Hur jag ska visa mina kunskaper

- svara på frågor i Google Formulär

- delta i klassrumsdiskussioner

- bedömningsuppgift om barnarbete och barnadödlighet

 

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

- lärarledda genomgångar

- läsa faktatexter från olika källor

- filmer om aktuellt ämnet

- arbetsblad med frågor i Google Classroom 

- skriva anteckningar gemensamt

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  C 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  A 6