👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kikärtsgruppen v 20

Skapad 2021-05-06 07:43 i Luktärtans förskola Östersund
Förskola
Mall för planering för enskilda aktiviteter (Åsas mall)

Innehåll

Grupp:

Kikärtsgruppen

 

 

Mål ur läroplanen:

 

 

Vad ska vi lära ut:

Jag introducerar fallskärmen

 

Syfte:

Barnen ska få bekanta sig med ett nytt material som gynnar samarbetsförmågan och motoriken

 

Förberedelser:

(Här skriver du din detaljplanering, hur du ska göra, vilket material du behöver m.m.)

Ta med fallskärm och boll, frukt och vatten beroende på väder. Vi börjar med att föra fallskärmen upp och ner, sen får alla barnen turas om att ligga under skärmen när vi andra för den upp och ner. Sen får två barn som står mitt emot varandra försöka byta plats när vi andra håller fart i skärmen. Sen ger vi fallskärmen fart och släpper den när vi är högst upp. Sen tar vi fram bollen, först får den inte åka ut eller ner i hålet och sen testar vi att göra mål i hålet.

 

 

SPARA!

 

Efter avslutad aktivitet hämtar du planeringen igen och reflekterar och analyserar under respektive flik.

 

 

 

 

Barnens reflektion:

Vad har du lärt dig? Hur tyckte du gruppen var? Vad vill du lära dig nästa gång?

Har lärt oss att jobba med fallskärmen, kul när vi släppte den och den flög i väg, mysigt att ligga under den när kompisarna förde den upp och ner. Nästa gång är sista gången och jag pratade med barnen vad de ville göra då, de ville leka lekar, alltså favoriter i repris.

Pedagogens reflektion:

Mina egna tankar om hur gruppen varit.

Barnen var positiv till att bekanta sig med fallskärmen. Trots få barn var det en del flams, främst kring ett barn.

 

Analys:

Nådde vi de förutsatta målet, lärde barnen sig någonting, hur kan vi se det.

Ja. Bla krävs en hel del samarbete vilket jag upplevde att de klarade bra. De fick röra på sig under hela grupptimmen och jag såg glädje hos barnen när vi rörde oss med hjälp av fallskärmen.

Framåtsyftande planering:

Hur går vi vidare? Vad ska vi göra annorlunda nästa gång så att barnen verkligen når dit vi hade tänkt, alternativt för att gå vidare till nästa steg?

Nästa gång blir en önskegång då det är det sista grupptillfället tillsammans innan det är dax för sommarlov och skola

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • utforma utbildningen och anpassa resursfördelningen så att alla barn får det stöd och de utmaningar de behöver för utveckling och lärande,
  Lpfö 18