👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värme, kyla och väder

Skapad 2021-05-06 10:05 i Södermalmsskolan Kristinehamn
Grundskola 4 – 6 Fysik
Varför svettas vi? Varför svalnar en kopp varm choklad om den får stå ett tag? Hur kan vi spara värmen i husen? Vad är dimma? Dessa är några av sakerna som vi kommer att ta reda på under kommande veckor när vi läser om värme, kyla och väder.

Innehåll

 

Mål med detta arbetsområde är att du ska:

Målet med detta arbetsområde är att du ska:

 • Veta varför solen är viktig för livet på jorden.
 • Kunna ge exempel på hur vi kan spara värme
 • Kunna ge exempel på hur värme kan sprida sig.
 • Kunna förklara hur vindar uppstår.
 • Veta hur moln, regn och snö bildas.
 • Kunna förklara vad som menas med väderprognos och ge exempel på hur man kan mäta väder. 

Aktiviteter och uppgifter som leder mot målen

Du kommer att utföra följande aktiviteter och uppgifter

 • EPA-diskussioner
 • Laborationer
 • Arbete med begreppsförståelse
 • Läsa och diskutera faktatexter.
 • Se på och diskutera filmer.
 • Svara på frågor kring värme, kyla och väder.
 • Lära dig begrepp kopplade till arbetsområdet Värme, kyla och väder

Hur bedöms din förståelse 

Du kommer att få visa din förståelse genom att 

 • Kunna förklara begrepp
 • Planera, genomföra och dokumentera laborationer
 • Delta i diskussioner
 • Avslutande test

Källor vi kommer att använda

Under arbetsområdet kommer vi att använda oss av följande källor:

 •  Koll på NO 4 (kapitel 5)
 •  Begreppslistor
 •  Filmer på Sli

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Energiflöden mellan föremål som har olika temperatur. Hur man kan påverka energiflödet, till exempel med hjälp av kläder, termos och husisolering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Fy  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
  Fy  A 6