👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerandetext

Skapad 2021-05-06 10:10 i Tallbodaskolorna Linköping
Instruerande text
Grundskola 4 – 6 Svenska
I detta område kommer eleverna att få arbeta med instruerandetexter.

Innehåll

I början av detta område så kommer vi att gå igenom vad en instruerandetext är och hur de texterna brukar vara uppbyggda. Vi kommer att gå igenom olika texter och se hur de är uppbyggda tillsammans i klassen.

Eleverna kommer efter genomgångarna att få börja skriva egna instruerandetexter. Eleverna kommer att få arbeta med sina texter under ett antal lektioner. När eleverna har skrivit klart sina texter så kommer eleverna att få göra kamratbedömningar på varandras texter där de ska hjälpa varandra att utveckla sina texter mer.

Efter kamratbedömningen så kommer eleverna att få renskriva sina texter och skicka in till lärare för bedömning av sina texter.

Uppgifter

 • Instruerande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation
  Sv  C 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet
  Sv  C 6
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett relativt väl fungerande sätt
  Sv  C 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Instruerande text

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Instruktion
Förmågan att anpassad till syftet och instruktionen
Texten behöver anpassas till instruktionen.
Texten är på något vis anpassad till instruktionen.
Texten är till stor del anpassad till instruktionen.
Texten är helt anpassad till instruktionen.
Skiljetecken
Förmågan att använda skiljetecken samt stor och liten bokstav.
Texten innehåller meningar utan skiljetecken och stor bokstav.
I texter används ibland skiljetecken och stor bokstav.
Texten visar säkerhet i användandet av stor bokstav och de stora skiljetecknen (punkt, utropstecken och frågetecken).
Texten visar säkerhet de stora skiljetecknen och komma, kolon.
Stavning
Förmågan att tillämpa stavningsregler.
Orden i texten är till stor del ljudenligt stavade.
Orden i texten är delvis rättstavade.
Orden i texten är till övervägande del rättstavade.
Texten visar stor säkerhet i stavning med som mest enstaka stavfel.
Kamratrespons
Förmågan att utveckla egna och andras texter.
Behöver öva mer på att bearbeta och utveckla texten utifrån respons.
Jag utvecklar enstaka delar av texten utifrån respons.
Jag utvecklar flera delar av texten utifrån respons.
Jag utvecklar samtliga delar av texten utifrån respons.