👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förskolan Backen läsår 2021-2022

Skapad 2021-05-06 10:22 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
En övergripande presentation: - Barngruppen utifrån ålder och antal barn . - Personalen utifrån kompetens, antal och ev. erfarenhet. - Miljön, vilka utrymmen vi har tillgång till och hur de ser ut. - Särskilda intentioner som finns för gruppens arbete.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

Vad har vi för gemensam barnsyn?

Hur resonerar vi kring skillnaden i arbetet om vi har ett förhållningssätt utifrån ett barnperspektiv eller barns perspektiv?

Hur ska verksamhetens utformning se ut och hur förhåller vi oss  till barnen?

Rutiner

Hur ser en dag ut?

Tider för måltider?

Vem har vilan?

Vem har tvätten?

Vem byter blöjor?

Vem går ut med matvagnen?

Tider för olika aktiviteter?

När har vi enskild planering?

Regler

Vilka regler ska vi som vuxna ta fram?

Vilket ansvar ska barnen utveckla?

Vilka regler ska barnen tillsammans med vuxna ta fram?

Hur upprättar vi gemensamma regler?

Ska barnen plocka upp leksaker efter sig?

Ska barnen klä på sig själva i hallen?

Ska barnen hjälpa varandra?

Hur förhåller vi oss vid matbordet?

Vilka barn sitter tillsammans vid matbordet?

Ska vi vänta på varandra vid matbordet?

Hur förhåller vi oss som vuxna i leken inne/ute?

Vilket material finns och var ska det vara?

Vad får man göra och var får man göra det?

Vilka barn är tillsammans i de aktiviteter som vi har under dagen?

Hur samtalar vi med varandra?

Barns inflytande

Hur får barnen möjlighet att påverka gemensamma regler? 

Vad är det som intresserar barnen just nu?

Är det alla barnen eller har de olika intresseområden?

Hur får barnen möjlighet att påverka form och innehåll?

Hur får barnen möjlighet att påverka våra miljöer ute och inne?

Vilket/vilka läroplansmål ska vi börja arbeta med?

Varför har vi valt dem?

Lista olika förslag på aktiviteter utifrån de målområden som vi valt:

Vilka aktiviteter och lekar vill vi introducera?

Hur ska vi göra?

Vilka sånger kan vi introducera?

Vilka utflykter ska vi göra?

Vilka böcker ska vi läsa?

Utveckling och lärande

Vilka läroplansmål ska vi börja fokusera kring och hur konkretiserar vi målen?

Vilket förhållningssätt har vi till barns utveckling och lärande?

Vilket förhållningssätt har vi till varje enskilt barns utvecklande och lärande?

Hur påverkar det vårt gemensamma arbete med barngruppen?

Hur ska vi stimulera barnen till ett utforskande arbetssätt?

Vilket material behöver vi?

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Hur iordningsställer vi miljön så det stimulerar barnen?

Främjar den inre miljön vårt tema arbete?

Vilka åtgärder behövs?

 

Yttre Miljön

Hur iordningsställer vi miljön så det stimulerar barnen?

Främjar den yttre miljön vårt arbete?

Vilka åtgärder behövs?

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Hur ska introduktionen till förskolan gå till?

Hur ger vi föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i verksamheten?

Hur ges föräldrar möjlighet att utöva inflytande över hur målen konkretiseras?

Hur  ger vi föräldrarna möjlighet att vara delaktiga i utvärderingen av verksamheten?

Vilka aktiviteter ska vi erbjuda våra föräldrar?

När ska vi erbjuda dem?

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Hur ska verksamhetens rutiner utvärderas?

Hur ska barnen inflytande utvärderas?

Hur ska barnets utveckling och lärande utvärderas?

Hur ska vi dokumentera vårt arbete?

Hur ska vi göra för att få tillstånd en pedagogisk dokumentation?

Hur ska vi synliggöra det?