👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Diagram och lägesmått Vt 2021 vecka 19-23

Skapad 2021-05-06 10:58 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Tolka och gör olika sorters diagram. Beräkna olika sorters lägesmått.

Innehåll

Diagram och lägesmått

vecka 19-23 vt 2021

kapitel 7 - diagram och lägesmått

Lektionsplan för åk 7 , ämne matematik

Förberedd av Helene Christensson (07B)

KURSKOD TILL CLASSROOM: tsbj7be   (samma som tidigare)

Om det är distansundervisning:

Du behöver gå in på Classroom varje lektion, där kan vi ses via Google Meet (ha genomgångar och kunna ställa frågor). Google meet hittar du uppe vid vårt Classrums rubrik.

I Classroom finns vår planering och allt du behöver förutom din mattebok, papper och penna. Det finns även en del extramaterial, tips på filmer och jag skriver inlägg till er där.

Om du behöver få tag i mig mellan lektionerna så maila mig på adressen helen.christensson@lund.se (inte på G-mail).

 

 

SYFTE

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Föra och följa matematiska resonemang, och
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

MÅL - sidhänvisningar gäller boken Formula 7

Förstå begreppen: tabell, frekventabell, frekvens, diagram, stapel-, stolp-, linje- och cirkeldiagram, läsa av, medelvärde, median, typvärde, lägesmått, genomsnitt

Kunna göra och läsa av frekvenstabeller.

Kunna göra och läsa av olika typer av diagram 

Kunna beräkna medelvärde, median och typvärde.

Lösa enkla problem med hjälp av sina kunskaper om tabeller och diagram.

Kunna visa sin tankegång och sina beräkningar på ett tydligt sätt. 

Kunna göra frågeställningar som kan användas till en undersökning, göra en undersökning, beräkna lägesmåtten och redovisa sina resultat samt visa undersökningen i olika former av diagram.

 

 •  
 • MATERIAL SOM BEHÖVS

Penna, suddgummi, matematikbok (Formula 7), räknehäfte/papper att skriva på och Classroom, till en lektion vecka 21 behövs även Chromebooken.

AKTIVITET

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, jobba med uppgifter i boken för att träna, jobba i grupp med en undersökning och redovisa lägesmåtten samt diagrammen man gör i gruppen.

Planeringen har eleverna i Classroom, se koden längre upp.

 

BEDÖMNING

Aktivt deltagande och arbete med uppgifter på lektionerna kan ge del av bedömningsunderlag. 

Aktivt arbete med gruppuppgiften och redovisningen av den. 

 

De sista lektionerna repeterar vi lite blandad från terminen i form av provfrågor eleverna får göra tillsammans och redovisa.

 

 

 

Ungefärlig planering
 

Planering kapitel 7 - diagram och lägesmått

gulmarkerat = måsteuppgifter, om du räknar snabbt fortsätter du i extrahäfte 6 när du har tid, glöm inte att rätta alla uppgifter du gör (ta tex 5 minuter i slutet av varje lektion till att rätta) och fråga Helene om allt du inte lyckas lösa!


Vecka

Tisdag

Tisdag

Onsdag

Torsdag

19

Kapitel 7:

Planering, LPP

Tabeller  sid 275

sid 276

Frekvenstabeller 

sid 277

Relativ frekvens sid 292

Tolka diagram sid 282


Histogram sid 291

LOV

20

Olika sorters diagram

sid 278-279

sid 280-281

(sid 290-291 för de som hinner)

Medelvärde, median och typvärde

sid 295-296

Gör klart måste-sidorna. 

Medelvärde och median sid 307-308 

21

sid 297-298

Excel - kalkylblad

Ta med Chromebook!

sid 299-302

Grupper

Planera undersökning

Gör undersökning

22

Gör tabeller och diagram och beräkningar

Gör tabeller och diagram och beräkningar

Gör tabeller och diagram och beräkningar

Redovisa och lämna in

23

Provuppgifter i par

Redovisa

Lämna mattebok och få betyg

Mentorsdag

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
  Ma  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9