👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov - Svenska årskurs 3, 2021

Skapad 2021-05-06 12:38 i Lommarskolan Norrtälje
resultat
Grundskola 1 – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Resultatsammanställning av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 3, 2021.

Innehåll

 

 

Matriser

Sv SvA
Kunskapsprofil - Svenska åk 3

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- Delprov A
Delta i samtal, ställa frågor, framföra egna åsikter, lyssna på andra och bygga vidare, kunna ge korta responsen och instämmanden
Delprov B
Läsförståelse i berättande text: Hitta svar i texten där svaret med viss omformulering kan hämtas direkt i texten. Hitta svar i texten där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras. Kravnivå: 14 poäng (max 18 poäng)
Delprov C
Läsförståelse i beskrivande text: Hitta svar i texten där svaret med viss omformulering kan hämtas direkt i texten. Hitta svar i texten där svaret finns inbyggt i textens sammanhang och där informationen måste tolkas och/eller integreras. Kravnivå: 13 poäng (max 18 poäng)
Delprov D
Högläsning: ska kunna läsa ut ord och meningar relativt obehindrat (endast några felläsningar) med hjälp av ortografisk helordsläsning, dvs läsa med flyt. Eleven ska kunna korrigera sig själv vid behov genom att läsa om enstaka ord eller meningar. Eleven ska kunna utnyttja ljudningsstrategin vid behov och/eller stanna upp vid vissa ord för att se hur dessa ska avläsas.
Delprov E
Textsamtal: Ska kunna återge huvuddragen av händelseförloppet i, kommentera och föra enkla resonemang, ska kunna relatera den lästa texten till egna erfarenheter.
Delprov F
Skriva berättande text: Ska kunna skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
Delprov G
Enklare stavning och interpunktion.
Delprov H
Skriva beskrivande text: Ska kunna återge grundläggande delar av informationen i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår.