👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov i matematik årskurs 3, 2021

Skapad 2021-05-06 12:40 i Lommarskolan Norrtälje
resultat
Grundskola 1 – 3 Matematik
Nationella prov i matematik årskurs 3, 2021

Innehåll

Uppgifter

Matriser

Ma
Nationella prov- Matemaitk årskurs 3, 2021

Eleven ska beträffande matematik

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- Prövar elevens förmåga att lösa problem, kommunicera och resonera matematik muntligt samt att använda matematiska begrepp inom taluppfattning och tals användning. (Delprov A)

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om mönster, stegvisa instruktioner, matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. (Delprov B)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om de fyra räknesätten (delprov C)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om lägesord, mätning, jämförelse och uppskattning av tid och massa samt att lösa problem. (Delprov D)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper i att lösa problem (Delprov E)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper om positionssystemet. (Delprov F1)
-Prövar elevens grundläggande kunskaper om att välja och använda skriftliga räknemetoder. (Delprov F2)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om ordningstal, uppdelning av tal och uppskattning. (Delprov G1)
- Prövar elevens grundläggande kunskaper om huvudräkning och likhetstecknets betydelse. (Delprov G2)