👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musikskapande åk 9 VT21

Skapad 2021-05-06 12:49 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Musikskapande
Grundskola 9 Musik
Skapa en komposition med stöd av programmet GarageBand och med instrument.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Du ska skapa en komposition med stöd av programmet Garageband och/eller med instrument. Du kan skapa fritt men väljer vilken typ av musik du vill skapa och om du skapa arbeta själv eller i grupp.

Tidsplan?

Vi genomför projektet under slutet av vårterminen.

Hur ska vi arbeta?

Arbetsmetod:

Genomgång av projektet och material som kan hjälpa till i skapandet.

Du skapar din låt enskilt eller i grupp.

Du skriver loggbok varje vecka.

Läraren ger personlig feedback under processen.

Material för skapande och genomgång finns i Teams-kanalen musik.

Vad ska du lära dig och hur ska det bedömas?

Lärande och bedömning

Du lär dig baskunskaper inom musikskapande och hur en låt kan vara uppbyggd.

Det som  bedöms är:

Har din låt en fungerande form med varierande delar?

Exempelvis: Intro-vers-refräng-vers-refräng-outro eller ABABCB

Har din låt en karaktäristisk stil?   

Exempelvis att du lagt in personliga inslag i form av egenskapade trumkomp/melodislingor.

Har du använt passande delar?

De olika byggstenarna i din komposition skall på fungera ihop stilmässigt.

Undvik att kombinera får många musikstilar och instrument i din komposition.   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  Mu  7-9
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  Mu  7-9
 • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  Mu  7-9

Matriser

Mu
Skapa musik

Insats krävs
E
C
A
Bearbeta & tolka till uttryck
Eleven kan bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Eleven kan bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.
Skapa musik
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Kombinera med andra uttrycksformer
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.
Ge omdömen & förslag
Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Eleven kan även ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.