👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Företagsleken

Skapad 2021-05-06 13:26 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Företagsleken

Innehåll

Företagsleken är en kommunikativ och kreativ “lek” där ni gruppvis bildar olika företag. Ni marknadsför “ert företag”, ger företaget ett namn och genom affischering söker ni efter en ny medarbetare. Alla i klassen skriver två cv och personliga brev, ett riktigt och ett påhittat (som skall passa tjänsten ni söker), och skickar in ansökningen till det företag som verkar intressantast. Företagen kallar de sökande som har bäst kvalifikationer och förutsättningar för tjänsten på “intervju”.

 

Mål och syfte med undervisningen:

 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • Urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

 

Arbetsgång:

Material i Classroom

 

Undervisning: 

Genomgång kring hur man skriver:

 • CV och personligt brev

 • Hur man för protokoll

 • Vad man bör tänka på vid en anställningsintervju, både som chef och som sökande

 

Bedömning:

 

Kamratrespons och respons från mig på ditt personliga brev och CV

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9