👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva reportage

Skapad 2021-05-06 13:39 i Munkegärdeskolan Kungälv
Vi skriver reportage om bl.a. yrken, företag eller gymnasieskolor.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi skriver reportage om en valfri person. Målet är att utifrån en intervju skriva samman ett inspirerat och fängslande reportage som lika gärna kunde publiceras - i en tidning!

Innehåll

Uppgift: Reportage 

 

Din uppgift är att skriva ett reportage om en valfri person. Personen kan vara: en klasskompis, ett syskon, en förälder, mor-farföräldrar eller en lärare. Ditt mål: Att utifrån din intervju skriva samman ett inspirerat och fängslande reportage som lika gärna kunde publiceras - i en tidning! 

 

Utgångspunkt: Alla människor bär på berättelser, på unika erfarenheter som en läsare kan fångas av. Din uppgift som reporter är att få personen du intervjuar att berätta om detta. Du behöver hitta en bra vinkel att skriva om, något att fokusera på. Exempel: far- eller morföräldrars skolgång, uppväxt, klasskompisens fritidsaktivitet… Use your imagination! 

 

Ditt reportage ska skrivas i presens och innehålla följande:

 

  • Rubrik: Ska spegla/motsvara det din text handlar om. Intresseväckande. Exempel: Den galne poeten ville egentligen bli tennisproffs.”

  • Ingress: Sätt din stämning på texten. Vad ska den handla om? Avslöja inte för mycket! Vad är du intresserad av att ta reda på? Var ska du träffa personen du intervjuar? Vad händer då? En kort sammanfattning av ditt reportage. Tre till fem meningar är lagom. Var? När? Hur? Beskriv med detaljer så att läsaren kan sätta sig in i situationen.

  • En ögonblicksbild: Beskriv vad du ser, hör och känner. 

  • Fakta: Samla på dig information om ämnet. Till exempel: statistik, fakta om hur det var på den tiden osv. 

  • Frågor som inte går att besvara med ja eller nej (de kallas för öppna frågor). Frågorna ska vara utskrivna. Svaren ska vara utskrivna. Glöm inte pratminus. Eventuella följdfrågor ska också skrivas ut. 

  • Ett slut, du avrundar. Berätta exempelvis hur du och den intervjuade tar farväl. Vad händer? Vad gör ni? Vad sägs?

  • Artikelförfattarens namn.

 

Matriser

Sv SvA
Kunskapskrav Svenska Munkegärde

Når ej målen
E
C
A
6. Språklig variation och anpassning till normer och stukturer
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.