👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

RELIGION- nya religösa sörelser + religösa konflikter ÅK 9

Skapad 2021-05-06 14:03 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
NYA RELIGIÖSA RÖRELSER, NYRELIGIOSITET OCH SEKULÄRA ÅSKÅDNINGAR
Grundskola 9 Religionskunskap
NYA RELIGIÖSA RÖRELSER, NYRELIGIOSITET OCH SEKULÄRA ÅSKÅDNINGAR + KONFLIKTER MED RELIGIÖS GRUND allt material ligger på TEAMS

Innehåll

Lektionsplanering RELIGION 9A  v.18-22 obs! för slutbetug måste deadline respekteras = 2 juni

HÄR HITTAR DU ALLT SOM VI JOBBAR MED UNDER MOMENTET!
Här får du en överskådlig planering över momentet NYA RELIGÖSA RÖRELSER. Tänk på att planeringen kan ändras beroende på hur snabbt vi jobbar om vi måste repetera etc. ​Planen är också strukturerad så att den lätt kan användas om det blir tal om distansundervisning.

Vi följer denna plan på lektionerna men den är också bra för dig när du övar på egen hand hemma, har varit sjuk eller vill repetera det vi gjort tidigare inför skrivning. Som förälder får du en snabb överblick och kan se vad ditt barn gör i SO:n oh vad som förväntas göras hemifrån. Alla meningar/begrepp som är understrukna är länkar till läroboken, Studi.se eller sli.se. Så du når allt material härifrån!

Om du som elev blir färdig med en lektionsuppgift förväntas du att på egen hand gå in och göra quiz på tex Begreppa eller studi.se, repetera sina svar på frågorna, läsa framåt i läroboken, eller öva begrepp på Quizlet.  Du blir ju klar för du kan alltid göra mer! (växande tankesätt).

Läroboken: Capensis förlag RELIGIONSKUNSKAP 7-9 , du kan både läsa i din bok + lyssna på den på inläsningtjänst.

Du behöver logga in på vissa sidor, se till att du har koll på din inloggning.

Studi.se= skolmejlen + lösenord= ditt egna valda

Inläsningstjänst.se = Där ligger din lärobok så du kan lyssna på den + se filmer på Begreppa . = skolmejlen + lösenord= 12345678

Sli.se -  annika.gestrin@edu.stockholm.se + lösenord= dagböcker

Power Pointen LIGGER PÅ TEAMS
Lektionsinnehåll:

v

TISDAG 70

TORSDAG 70

FREDAG 50

ATT TÄNKA PÅ

v. 18

SH BEDÖMNING 70 MINUTER

11. läs s. 158-163 ekonomiska resurser, makt och inflytande. 12. Läs s. 165-166 digitala resurser  ( KAN LÄMNAS FÖR SOM BEDÖMNING  FÖR HÖJNING)

AVSLUTA SAMHÄLLSKUNSKAPEN

LEKTION1 START RELIGION NYRELIGÖSA RÖRELSER) SE FILM 1: Vem söker sig till en sekt? + FRÅGOR- FÅ PLANERING./LADDA NER -    Film 2 se hemma - valfritt

 

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

 

V.19

 

LEKTION 2:

SE FILM 3  avhopparna

1. SEKULÄRA RÖRELSER   - FRÅGOR +

SÖKA TROVÄRDIGA KÄLLOR – LÄSA IN SIG PÅ KÄLLORNA OM  DIN ”SEKT”

 

LOV – kristi himmelsfärd

SÖKA TROVÄRDIGA KÄLLOR – LÄSA IN SIG PÅ KÄLLORNA OM  DIN ”SEKT”

 

LOV- kristi himmelsfärd

SÖKA TROVÄRDIGA KÄLLOR – LÄSA IN SIG PÅ KÄLLORNA OM  DIN ”SEKT”

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

 

 

v.20

LEKTION 3

prata om filmerna.   BÖRKA SKRIVA:

EGET ARBETE: UPPDRAG 1 JÄMFÖRELSE, SAMLA KÄLLOR + FAKTA. BÖRJA SKRIVA BAKGRUND OM NYRELIGÖSA RÖRELSER

 

LEKTION 4    SKRIVA

EGET ARBETE:  SKRIVA BAKGRUND + JÄMFÖRELSE

 

LEKTION 5   SKRIVA

 EGET ARBETE- UPPDRAG JÄMFÖRELSE + GRUPPENS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET + INDIVIDEN

 

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

v.21

LEKTION 6    SKRIVA

EGET ARBETE- UPPDRAG JÄMFÖRELSE + GRUPPENS PÅVERKAN PÅ SAMHÄLLET + INDIVIDEN

LEKTION 7    SKRIVA

+ EGET ARBETE-  ETIKEN/MORALISKA FRÅGESTÄLLNINGAR – jobba hemma

 

 LEKTION 8   SKRIVA

9A RELIGION  6 SKRIVA

GÖRA KLART PUNKERNA I UPPDRAG 1+ KÄLLOR + KÄLLHÄNVISNING+ ÖVA INFÖR INSPELNING  Skriva det sista -

 

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

v.22

LEKTION 9   sista nyreligösa rörelser.

SKRIVA KLART+

INLÄMNING  SISTA-  Tid på lektionen: Inlämning av INSPELNING + BERÄTTA OM DIN GRUPP

MÅSTE LÄMNA IN INFÖR ATT HINNA FÅ ETT SLUTBETYG

LEKTION 10
START RELIGIÖSA KONFLIKTER

 

KORT ARBETE MED SISTA CENTRALA INNEHÅLLET  RELIGÖSA KONFLIKTER

 

LEKTION 11

RELIGIÖSA KONFLIKTER

 

 KORT ARBETE MED SISTA CENTRALA INNEHÅLLET  RELIGÖSA KONFLIKTER

 

 

TA IGEN VAD DU MISSAT OM DU VARIT BORTA

 

BETYGEN SÄTTS sändag 6/6

v.23

LEKTION 12 AVSLUTA RELIGÖSA KONFLIKTER

 

REPTETERAS FÄLTSTUDIE

FÄLTSTUDIE/ UTVÄRDERING 7-9

 

 

 

Matriser

Re
Religion 7-9 Nyreligösa rörelser

når ej målen än
E
C
A
1
Världsreligionerna Visa dina kunskaper från år 7+8 om välrdreligionerna, när du jämför med din nyreligiösa rörelse.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
2
Likheter & skillnader Du jämför närmaste världsreligion med din nyreligiösa rörelse.
Dessutom för eleven enkla resone­mang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs­ åskådningar.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för eleven välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
3
Samband med samhälleliga förhållanden Hur är förhållandet till samhället med din nyreligiösa rörelse och hur ser samhället på din nyreligösa rörelse.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande­ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutveck­lade och väl underbyggda resonemang.
4
Skildringar av livsfrågor, livsåskådningarnas betydelse Hur är förhållandet till indivdens och sina medlemmar i din nyreligiösa rörelse och hur kan individen/medlemmen påverkas av din nyreligösa rörelse.
Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sam­manhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Eleven kan också föra välutvecklade och nyan­serade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
5
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller Ta upp ett moraliskt dilema du ser i gruppen och resonera kring detta.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
6
Information & källor med historia och svenskan ht-20 + vt- 21 men har chans att höja om behövs
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka infor­mation om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.