👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Thailändska åk 1 - 3 Tema Skola

Skapad 2021-05-06 15:06 i Övergripande Modersmålsenhet Oskarshamn
Thailändska åk F-3 Tema Skola
Grundskola F – 3 Modersmål
Vi ska ge eleverna kunskaper och förmågor i språket för att använda språket i vardagsliv, förstärka ordförråd och jämföra mellan thailändska och svenska kultur, traditioner och högtider. förstärka sin identitet.

Innehåll

 Syfte 

 Genom undervisning ska eleverna kunna utveckla sig språket för att

- Tänka  

- Kommunicera

- Uttrycka sig

- Skriva enkla ord och enkla meningar på rätt form.

- Läsa enkla text.

- Tolka en bild med enkla ord och enkla meningar. 

 

Konkretisering av målen

Eleven ska kunna
 

- läsa och skriva nya ord handlar om thailändska skola i klassrummet

- skriva egna meningar med de nya orden.

- läsa texten  sidorna 31- 33  Sawasdee nr.3 boken och återberätta efter egen läsning.

- analysera nya bokstäver och nya vokaler.

- samtala kring berättelserna på texten i sidorna 31- 33 och anknyta till egna erfarenheter.

- skriva gemansam text.

- jämföra berättelserna på texten med svenskt samhälle och svenska skolan.

- Tolka bilden på sida 2-3. 

 

Undervisning

Eleverna skall  ges förutsättningar att

- läsa och skriva nya ord handlar om thailändska skola

- skriva egna meningar med de nya orden.

- läsa texten si sidorna 31-33 och återberätta efter egen läsning.

- analysera nya bokstäver och nya vokaler.

- samtala kring berättelserna på texten i sidorna 31-33 och anknyta till egna erfarenheter.

- skriva gemensam text.

- Tolka bilden på sida 2-3. 

- jämföra berättelserna på texten med svenskt samhälle och svenska skolan.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att.

- formulera dina tankar i tal och skrift,

- återberätta en text du har läst,

- tolka bilder.

- läsa olika ålderanpassade typer av texter,

- skriva enkla texter och sammanfattningar som följer vissa strukturella och  enkla grammatiska regler

- samarbeta med klasskamrater.

- Lämna in läxorna i regelbunden

 

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Lekar och musik från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Kopia av Kopia av Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 1

Skriftlig omdömesmatris Modersmål åk 1

Att läsa och förstå
Känner igen vissa bokstäver.
Känner till bokstävernas namn.
Kan bokstävernas namn och vet hur de låter på modersmålet, ljuder enstaviga ord.
Att samtala genom att använda ord och begrepp
Lyssnar när andra samtalar.
Uttalar orden på modersmålet, svarar på direkta frågor och använder enkla ord och begrepp.
Svarar på enkla frågor och ställer enkla frågor, samt använder enkla ord och begrepp.
Att skriva texter
Kopierar bokstäver.
Skriver sitt namn och några enkla ord på modersmålet.
Skriver enkla ord och meningar. Använder delvis grundläggande grammatiska regler.

Ny rubrik

120229 Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar: För en elev som inte når första bedömningsnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Elevnära ord och begrepp= ord och begrepp som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Text= skriftliga uttryck Uttrycket ”Grammatiska regler” i matrisen innefattar även stavning.
Ny aspekt