👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körperteile, Krankheiten, Kleider Woche 18-23

Skapad 2021-05-06 14:48 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Arbetssätt: • Du lär dig att uttrycka dina åsikter/berätta samt fråga kring sjukdomar/kläder/kroppsdelar • Du deltar i dialoger för att träna uttal, intonation, ord och uttryck • Du utökar ditt ordförråd och lär dig nya fraser och ord. • Du lär dig tillhörande grammatiken

Innehåll

http://www.impfkritik.de/upload/bilder/masern1.gifKörperteile, Krankheiten, Kleider

Ty7

 

 

Die Windpocken (pl )=                        Vattenkoppor

Syfte LGR 11

·         Du ska förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

·         Du ska formulera dig och kommunicera i tal och skrift

·         Du ska använda dig av strategier för att förstå och göra dig förstådd

·         Du ska anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

·         Du ska reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika dekar av världen där språket används.

 

Arbetssätt:

·         Du lär dig att uttrycka dina åsikter/berätta samt fråga kring sjukdomar/kläder/kroppsdelar

·         Du deltar i dialoger för att träna uttal, intonation, ord och uttryck

·         Du utökar ditt ordförråd och lär dig nya fraser och ord.

·         Du lär dig tillhörande grammatiken

 

 

 

 

Woche

 

Skriv in läxan här:

17

 

”Den/det” på tyska -grammatik

Körperteile lernen + Übungen + Krankheiten

18

”Wie geht´s” –Vokabeln/Dialog lesen/lernen

 

19

Dialoge vorfürhren

 

20

Kleider lernen, Kreutzworträtsel, Übungen

DIAGNOS hör/läs?

21

Kleider lernen, Kreutzworträtsel, Übungen

 

22

Adolf und Rudolf, Akkusativ

 

23

Dialog Buch S. 68-71

 

 

                                                                                    Die Hose-n

Der Pulli-s

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             Der Stiefel-n

Moderna Språk Kunskapskrav:

E

C

A

Eleven kan förstå det mest

väsentliga av innehållet i tydligt

talat, enkelt språk i lugnt tempo

samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

För att underlätta sin

förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

 

 

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

Eleven kan förstå det huvudsakliga

innehållet och uppfatta tydliga

detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

 

 

Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier

samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion

Eleven kan förstå helheten och

uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

 

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

 

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

 

Eleven kan välja bland texter

och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda

det valda materialet i sin egen

produktion och interaktion.

I muntliga och skriftliga

framställningar av olika slag kan

eleven formulera sig enkelt och

begripligt med fraser och

meningar.

 

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig

enkelt och begripligt med ord,

fraser och meningar.

 

Dessutom kan

eleven välja och använda sig av

någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga

framställningar av olika slag kan

eleven formulera sig enkelt,

relativt tydligt och till viss del

sammanhängande.

 

 

 

 

 

 

 

 I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt

tydligt med ord, fraser och

meningar.

 

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika

strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

I muntliga och skriftliga

framställningar av olika slag kan

eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt

sammanhängande.

 

 

 

 

 

 

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och

meningar samt i någon mån

anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja

och använda sig av flera olika

strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika

sammanhang och områden där

språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika

sammanhang och områden där

språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna

erfarenheter och kunskaper

Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Matriser

M2
Åsö grundskola Moderna språk 7-9 mall

E
C
A
Förstå tal
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Förstå text
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera och agera
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda strategi
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja och använda material
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Bearbeta och förbättra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
Uttrycka sig muntligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Kommentera och jämföra
 • M2  E 9
 • M2  C 9
 • M2  A 9
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.