👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH: Åk 5 - Demokrati

Skapad 2021-05-06 15:50 i Öllsjöskolan Kristianstad
Ett arbetsområde om Demokrati för årskurs 4-6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Visste du att du kan vara med att påverka utvecklingen i skolan och i samhället? Det kallas för demokrati och detta ska vi lära oss mer om.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor och betydelsen av jämställdhet.
Undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera information i vardagsliv och studier och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer. 
Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med de mänskliga rättigheterna och med demokratiska processer och arbetssätt. Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över, värden och principer som utmärker ett demokratiskt samhälle.
Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med följande:

Hur vi kommer att arbeta med demokrati

Vi kommer att arbeta med detta genom att:

 • se filmer som vi sedan reflekterar över/analyserar/diskuterar tillsammans i klassen
 • gemensamt utöva demokrati, lösa problem genom att pröva egna idéer för att kunna påverka olika beslut, ha verkliga omröstningar i klassen om olika elevnära frågor
 • eleverna får med hjälp av sin egen kreativitet arbeta med bild, genom att teckna, för att beskriva vad demokrati är
 • samtala om hur demokrati fungerar i olika länder
 • läsa olika enkla texter och svara på instuderingsfrågor
 • gruppdiskussioner 

Bedömning

Kartläggningen sker i klassrumssituationer då vi bedömer din förmåga att:

- Beskriva vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer kan påverka beslut.

- Känna till och beskriva politiska partier och val i Sverige, riksdag och regering.

- Uttrycka åsikter och politiska frågor som har betydelse för dig som elev.

- Förstå och använda begrepp kopplade till ämnet.

Uppgifter

 • SO: Lämna in uppgifter "Drömmen om demokrati"

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6