👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samspel, turtagning

Skapad 2021-05-06 15:54 i Nya Rydsskolan särskola Linköping
Grundsärskola F – 9 Kommunikation
Förmågan att initiera, upprätthålla och avsluta kommunikation är ett viktigt verktyg när det kommer till att samspela med andra.

Innehåll

Turtagningsövning med pratknapp.

 

Vad: Eleven ska öva på att upprätthålla en grundläggande kommunikativ turtagning genom att arbeta med en pratknapp.

 

Hur: Eleven sitter tillsammans med personal (alternativt en annan elev), med en pratknapp. På pratknappen finns ett inspelat meddelande, exempelvis en uppmaning till den andra parten, en hälsning eller en del av en sång. 

Om det är en uppmaning eller ett meddelande så trycker eleven på pratknappen varpå den andra parten responderar. Sedan skickas pratknappen över till den andra parten och proceduren upprepas.

Om det är en del av en sång, sjunger personalen sången fram till det inspelade stycket. Väl där trycker eleven på knappen och fyller på så vis i det som saknas.

 

Varför: Syftet är att eleven ska uppnå kommunikationsmålet att initiera och upprätthålla kommunikation.

 

Bedömning: Eleven filmas i början och under återkommande tillfällen under arbetsområdets gång. Därmed hoppas progressionen kunna noteras. Bedömning sker även formativt under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka kommunikation.
  KOM  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan initiera och avsluta kommunikation och uttrycker egna behov och känslor i kända sammanhang och miljöer.
  KOM   9
 • Eleven kan initiera kommunikation, upprätthålla den genom turtagning och avsluta den.
  KOM   9