👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alfa, åk 4. Kap 6 - bråk, volym och vikt

Skapad 2021-05-06 16:23 i V Bodarna skola Alingsås
Matematikboken Alfa kapitel 2
Grundskola 4 Matematik
Det här kapitlet handlar om bråk, volym och vikt. Vi övar på att lösa tal i bråkform, repeterar enheterna för att mäta vikt och volym samt övar på att omvandla från g till kg t ex.

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska:

 • kunna läsa och skriva tal i bråkform
 • kunna olika enheter för volym och vikt
 • kunna göra enhetsomvandlingar
 • kunna räkna enkla uppgifter med volym och vikt.

Arbetssätt

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

VI kommer att arbeta med matematikboken Alfa, med både gemensamt, enskilt och parvis arbete.

Vi hjälper varandra genom att träna på att förklara och lyssna till förklaringar från klasskamrater.

Vi gör beräkningar med skriftliga räknemetoder.

Vi kommer regelbundet ha korta skriftliga träningspass då vi tränar på innehållet i kapitlet.

Begrepp:

bråkform, fjärdedel, tredjedel m fl, volym, vikt, enhetsomvandling, andel, ml - milliliter, cl - centiliter, dl - deciliter, l - liter, g - gram, hg - hektogram, kg - kilogram.

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid diskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag tittar i ditt räknehäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Under kursens gång kommer du att få göra en diagnos där du får visa om du behöver mer träning eller fördjupning av kursinnehållet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6