👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jorden runt

Skapad 2021-05-06 16:31 i Förskolan Främbyhus Falun
Förskola
Temat "Jorden runt" där arbetet berör flerspråkighet, digitala verktyg, olika kulturer, länder och deras flaggor m.m.

Innehåll

Vi inleder temaarbetet med att läsa boken "Vår spännande värld" där barnen får ta del av bilderna på storbild.

Barnen får tillverka egna pass där de får rita ett självporträtt på framsidan och skriva sitt namn. Dessa kommer att användas när vi genom Google Earth besöker olika länder och barnen får då en stämpel i passet och får skapa tillhörande flagga att klistra in i passet.

Vi besöker en världsdel i taget och olika länder och deras sevärdheter. Vi samtalar med barnen om dessa länder vi besöker, kulturer, språk och kända platser. Vi har samtalat om skilda matkulturer och utbud. Barnen har fått smaka olika exotiska frukter som härstammar från länderna vi har besökt. Vi benämner tillsammans med barnen frukternas namn på flera språk.

För att visualisera att vi alla är olika men ändå lika och allas lika värde, har vi tillsammans med barnen skapat en jordglob där varje barn har fått välja färg och satt sitt handavtryck runt. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18