👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler och näringskedjor

Skapad 2021-05-06 20:13 i Gemensamt skola i Båstad Båstad
Lekplatsfysik
Grundskola 2 NO (år 1-3) Fysik
Under några veckor kommer vi att följa tistelfjärilens utveckling från puppa till flygande fjäril. Detta kommer vi göra med hjälp av ”fjärilshus” i klassrummet.

Innehåll

Mål

Målen är att lära sig om: 

 • Livscykler hos några vanliga djur, bla grodan och fjärilen. 
 • Livscykler hos några vanliga växter, bla solrosen. 
 • Näringskedjor som beskriver sambandet mellan olika djur, människor och växter. 
 • Fakta om några vanliga djur och växter. 

Arbetssätt/ undervisning:

Vi kommer att:

 • titta på faktafilmer om djur och växter.
 • arbeta tillsammans, enskilt och i grupp.
 • läsa enkla faktatexter.
 • skriva egna faktatexter. 
 • läsa och svara på frågor om djur och växter. 
 • Följa tistelfjärilens utveckling genom observationer av ”fjärilshus” i klassrummet. 
 • använda oss av och lära oss relevanta begrepp. 
 • ha skapande uppgifter. 

 

Bedömning 

Vi kommer bedöma din förmåga att: 

 • Beskriva livscykler hos några djur. 
 • Beskriva livscykler hos några växter. 
 • Ge exempel på olika näringskedjor. 
 • Dokumentera det du observerar med text och bild. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3