👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO Våra sinnen åk 5

Skapad 2021-05-07 08:28 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Biologi Fysik
I det här temat ska vi lära oss om sinnena och hjärnan, hur de fungerar och hur vi kan skydda dem. Vi ska också lära lite om ljud och ljus. Dessutom tar vi upp sömnens betydelse för att må bra och hur droger påverkar kropp och själ.

Innehåll

Innehåll
Syftet med arbetsområdet är att du ska veta hur ljus och ljud uppstår och veta hur kroppens olika sinnesorgan fungerar. Du ska också förstå hur beroendeframkallande medel påverkar kroppen och hälsan.  

Vi kommer arbeta om:

 • synen och ögat
 • ljus
 • hörsel och örat
 • ljud
 • synfel, syn- och hörselskador
 • luktsinnet
 • smaksinnet
 • känsel och hud
 • hjärnan och nervsystemet
 • sömnen
 • faror för hjärnan och nervsystemet som t.ex. droger

 När du arbetat med detta område ska du kunna:

 • förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.
 • ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.
 • ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 • berätta något om vår hjärna och våra nerver.
 • förklara hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.
 • berätta något något om ljus och ljud.
 • förklara på vilket sätt droger är farligt för oss och hur de påverkar familj och samhälle. 

arbetssätt

Vi kommer att:

 • använda läromedlet Koll på No.
 • arbeta med frågor till texten.
 • arbeta med arbetsblad.
 • se faktafilmer bl.a 
 • samtal i par, grupp och helklass.
 • träna på begrepp. 
 • göra enkla experiment.

bedömning

Jag kommer bedöma dina förmågor att skriva och diskutera  och då använda begreppen i biologi och fysik under lektionerna, hur du svarar på det avslutande provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6

Matriser

Fy Bi
Våra sinnen

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket godförmåga
Förklara och beskriva
Behöver mycket hjälp med att förklara och beskriva.
Kan ta hjälp av exempel för att förklara.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar.
Förklarar med hjälp av exempel som passar bra in i beskrivningen.
Förklara och beskriva: begrepp
Använder få eller inga begrepp.
Kan förklara vissa begrepp.
Använder begrepp i beskrivningar.
Förstår och använder tidigare och nya begrepp i rätt sammanhang.
Samtala
Deltar inte aktivt i samtal.
Är med i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Söka och använda information
Har svårigheter att söka och få fram information.
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram information som fungerar för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang.
Våra sinnen
Kan ännu inte vilka våra sinnen är.
Kan vilka våra sinnen är och med viss hjälp förklara hur de fungerar.
Kan vilka våra sinnen är och kan enkelt förklara hur de fungerar.
Kan vilka våra sinnen är och kan på ett bra sätt förklara hur de fungerar.
Vårt nervsystem
Kan ännu inte beskriva vilka delar nervsystemet består av eller förklara dess funktioner.
Kan på ett enkelt sätt beskriva vilka delar nervsystemet består av och någon av de viktigaste funktionerna som det har.
Kan beskriva vilka delar nervsystemet består av och några av de viktigaste funktionerna som det har.
Kan på ett utförligt sätt beskriva vilka delar nervsystemet består av och de viktigaste funktionerna som det har.
Vår hjärna
Kan ännu inte beskriva vilka delar hjärnan består av eller beskriva de viktigaste funktionerna.
Kan på ett enkelt sätt beskriva vilka delar hjärnan består av och någon av de viktigaste funktionerna som de har.
Kan beskriva vilka delar hjärnan består av och några av de viktigaste funktionerna som de har samt ge exempel på hur olika delar av kroppen samverkar.
Kan på ett utförligt sätt beskriva vilka delar hjärnan består av och de viktigaste funktionerna som de har och ge exempel på hur olika delar av kroppen samverkar.
Hjärnan och nerverna
Kan ännu inte förklara vilka delar som samverkar när en signal skickas genom kroppen.
Kan på ett enkelt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när en signal skickas genom kroppen.
Kan förklara vilka delar av kroppen som samverkar när en signal skickas genom kroppen.
Kan på ett utförligt sätt förklara vilka delar av kroppen som samverkar när en signal skickas genom kroppen.
Hur sömn påverkar hjärnan.
Kan ännu inte ge exempel på hur söm påverkar hjärnan.
Kan ge exempel på och förklara något sätt hur hjärnan påverkas av sömn.
Kan ge exempel på och förklara några sätt hur hjärnan påverkas av sömn.
Kan ge exempel på och utförligt förklara fler sätt hur hjärnan påverkas av sömn.
Ljus
Kan ännu inte berätta om ljus eller förklara enkla begrepp.
Kan på ett enkelt sätt berätta om ljus och enkelt förklara olika begrepp som skugga och reflexion.
Kan berätta om ljus och förklara olika begrepp som skugga och reflexion.
Kan berätta om ljus och utförligt förklara olika begrepp som skugga, reflexion och spektrum.
Ljud
Kan ännu inte berätta om ljud eller förklara enkla begrepp.
Kan på ett enkelt sätt berätta om ljud och enkelt förklara olika begrepp som ljudvågor och eko.
Kan berätta om ljud och förklara olika begrepp som ljudvågor och eko.
Kan berätta om ljud och utförligt förklara olika begrepp som ljudvågor, eko och ljudstyrka och tonhöjd.
Droger
Kan ännu inte berätta vad droger är eller förklara varför de är farliga för oss och hur de påverkar familj och samhälle.
Kan på ett enkelt sätt berätta vad droger är och förklara varför de är farliga för oss och hur de påverkar familj och samhälle.
Kan berätta vad droger är och förklara varför de är farliga för oss och hur de påverkar familj och samhälle.
Kan utförligt berätta vad droger är och förklara varför de är farliga för oss och hur de påverkar familj och samhälle.