👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsång 1

Skapad 2021-05-07 08:42 i S:t Lars gymnasium Linköping
Gymnasieskola Musik
I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet körsång.

Innehåll

- Körmusicerande i flerstämmig körmusik på en grundläggande nivå från olika repertoarområden.

- Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.

- Genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.

- Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp.

- Grundläggande röstvård och metoder för det.

- Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.

 

Bedömning sker formativt under kursens gång. 

Matriser

Mus
Körsång 1

E
C
A
Eleven musicerar med viss säkerhet i kör, efter enkla och kända notbilder samt i enkel och styrd gehörsbaserad musik.
Eleven musicerar med säkerhet i kör, efter notbilder samt i styrd gehörsbaserad musik.
Eleven musicerar med säkerhet i kör, efter komplexa notbilder samt i styrd och fri gehörsbaserad musik.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Eleven ger välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras och upptäcker, analyserar och föreslår lösningar på olika instuderingsproblem.
Eleven redogör översiktligt för något grundläggande inslag i röstvård.
Eleven redogör utförligt för några grundläggande metoder för röstvård.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för några metoder för röstvård.
Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag på hur detta kan förbättras.