👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande text

Skapad 2021-05-07 08:48 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 6 Svenska
Berättande texter kan vara fabler, sagor, noveller, äventyrsberättelser eller spökhistorier. En berättande text skrivs för att roa och förmedla ett budskap.

Innehåll

Undervisning

Vi kommer att träna på följande

 • Hur den berättande texten är uppbyggd - STRUKTUREN
 • Hur språket kan förbättras i texten.
 • Vad beskrivningar och gestaltningar är och hur dessa förbättrar texten.
 • Hur du kan skapa spänning i din berättelse.
 • Skriva enkla, sammansatta och komplexa meningar och att det är viktigt att variera dessa i en text.
 • Hur du kan variera meningsbyggnaden.
 • Olika sätt att inleda och avsluta

 

Struktur 

 • en rubrik
 • en inledning
 • en serie händelser (med en konflikt eller några problem)
 • en upplösning
 • en avslutning

 

Texter du skriver bedöms utifrån: 

Innehåll: Hur tydlig och välutvecklad handlingen är. Hur utvecklade gestaltningar och beskrivningar är av personer och miljöer. Om berättelsen förmedlar någon upplevelse.

Struktur: Hur väl strukturerad och sammanhängande händelseförloppet i texten är. Om berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. Om berättelsen är uppbyggd med varierande sambandsord så att texten tydligt binds ihop. Om styckeindelning finns.

Språk: Variation av ord, variation av meningsbyggnad och rätt användning av tempus.

Skrivregler: Med vilken säkerhet du stavar, använder skiljetecken, dialog och styckeindelning rätt.

 

 

 

Matriser

Sv
Berättande text

Du behöver träna mer för att nå godtagbara kunskaper
Du har nått E-nivå
Du har nått C-nivå
Du har nått A-nivå
Ny nivå
INNEHÅLL
Berättelsen har ett begripligt innehåll. Det finns enkla gestaltande beskrivningar av personer och miljö. Händelser räknas upp och utvecklas något.
Berättelsen har ett relativt tydligt innehåll. Det finns utvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö. Händelser återges och upplevelser förmedlas i viss mån.
Berättelsen har ett tydligt innehåll. Det finns välutvecklade gestaltande beskrivningar av personer och miljö. Händelserna är välutvecklade och upplevelser förmedlas och utvecklas.
STRUKTUR
Berättelsens händelseförlopp är i huvudsak sammanhängande och begripligt. Det finns i huvudsak fungerande inledning, avslutning och styckeindelning. Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv.
Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och relativt väl stukturerat. Det finns en fungerande inledning, avslutning och styckeindelning. Berättelsen är i huvudsak skriven utifrån samma berättarperspektiv. Berättelsen är uppbyggd med hjälp av enkla sambandsord.
Berättelsens händelseförlopp är sammanhängande och väl stukturerat. Det finns en väl fungerande inledning, avslutning och styckeindelning. Berättelsen är skriven utifrån samma berättarperspektiv. Berättelsen är uppbyggd med hjälp av varierade sambandsord.
SPRÅK
Ordvalet i berättelsen uppvisar viss variation. Meningsbyggnaden skrivs med viss säkerhet. Tempus används med viss säkerhet.
Ordvalet i berättelsen är förhållandevis varierat. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och relativt varierad. Tempus används på ett riktigt sätt i större delen av berättelsen.
Ordvalet i berättelsen är passande och höjer textens kvalitet. Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad. Tempus används på ett riktigt sätt.
SKRIVREGLER
Stavfel finns men det stör inte förståelsen. Stor/liten bokstav används med viss säkerhet.
Relativt få stavfel finns. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med relativt god säkerhet.
Få stavfel finns. Stor/liten bokstav och skiljetecken används med god säkerhet.