👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion VT-21

Skapad 2021-05-07 08:48 i Rydebäcksskolan Helsingborg
Hinduism och Buddhism
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med religionerna Hinduism och Buddhism. Du kommer att lära dig om fakta om religionerna, var i världen de är vanliga samt hur de påverkar människors liv.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • du ska kunna berätta om religionerna Hinduism och Buddhism. (begrepp, centrala tankar, heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler)   
 • du ska kunna resonera kring likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddhism samt andra religioner.
 • du ska kunna resonera kring hur människor påverkas av religioner och livsåskådningar. 
 • du ska kunna resonera kring moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

 

 Så här ska vi arbeta...

 • Läsa texter i vår religionsbok samt svara på frågor.
 • Samtala, resonera och diskutera.
 • Vi kommer att se filmer på SLI om Hinduism, Buddhism, livsfrågor, moral och etik. 
 • Vi kommer läsa texter och svara på frågor på Digilär. 
 
 
 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

 • berättar och skriver texter om religionerna Hinduism och Buddhism. (centrala tankar, heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler)   
 • resonerar kring likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddhism samt andra religioner.
 • resonerar kring hur människor påverkas av religioner och livsåskådningar. 
 • resonerar kring moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

 

Bedömningen sker löpande utifrån hur du resonerar, diskuterar, förklarar samt löser olika uppgifter.

 • Utvärdering

Eleverna kommer få i uppgift att utvärdera dels deras progression efter arbetsområdet men också hur de tycker att arbetet har varit under områdets gång. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  C 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  C 6
 • Eleven kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt.
  Re  C 6

Matriser

Re
Religion VT-21

Ännu icke-godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Fakta och begrepp
Du ska kunna berätta om religionerna Hinduism och Buddhism. (centrala tankar, heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler)
Du kan ännu inte på egen hand berätta om religionerna Hinduism och Buddhism. (centrala tankar, heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler)
Du kan på egen hand berätta om religionerna Hinduism och Buddhism. (centrala tankar, heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler)
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt berätta om religionerna Hinduism och Buddhism. (centrala tankar, heliga platser eller rum, ritualer och levnadsreg­ler)
Resonera och jämföra
Resonera kring likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddhism samt andra religioner.
Du kan ännu inte på egen hand resonera kring likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddhism samt andra religioner.
Du kan på egen hand tolka resonera kring likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddhism samt andra religioner.
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt tolka resonera kring likheter och skillnader mellan Hinduism och Buddhism samt andra religioner.
Resonera
Resonera kring hur människor påverkas av religioner och livsåskådningar.
Du kan ännu inte på egen hand resonera kring hur människor påverkas av religioner och livsåskådningar.
Du kan på egen hand resonera kring hur människor påverkas av religioner och livsåskådningar.
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt resonera kring hur människor påverkas av religioner och livsåskådningar.
Resonera
Resonera kring moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan ännu inte på egen hand resonera kring moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan på egen hand resonera kring moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Du kan på egen hand på ett utvecklat sätt resonera kring moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.