👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstnärer

Skapad 2021-05-07 08:53 i Sagoträdets förskola Helsingborg
Förskola
Mall för planering, Ödåkra förskolor. Kopiera in och redigera i din aktuella barngrupp.

Innehåll

Ämne

 • Syfte
 • Vi har sett att barnen har ett stort intresse av att rita/ skapa, vi ser att det ofta blir samma teckningar och använder sig av endast blyerts

Här beskriver vi observationer/valt arbetsområde. Utgångspunkt: Var är vi nu?

 • Mål 

  Vi behöver utmana barnen vidare i att behålla intresset för färg och form. De behöver större utmaningar i att komma vidare i lärandet.

Här beskriver vi vad vårt mål är med arbetet, vad vill vi få syn på, vilket lärande vill vi se progression i. Läroplansmål, prioriterade mål etc. Vart ska vi? (De läroplansmål vi tilldelar planeringen)

 • Genomförandet
 • Vi behöver erbjuda barnen olika sorters material och tekniker inom färg och form.
 • Vi har vid olika tillfällen erbjudit dem detta, Iskogen har barnen studerat vitsippan lite närmre och fått välja att måla med vattenfärg och pensel. De har även fått använda ipad för att fotgrafera en vårbild. Vi tänker fortsätta med att for

Här beskriver vi konkret hur vi ska gå tillväga. Val av arbetsmetoder, miljö, material, dokumentation osv. Hur ska vi?

 • Utvärdering

Utvärderas i LVP:n. Hur blev det?
Analys & reflektion ligger till grund för nästa planering, fortsatt arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18