👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårutställning

Skapad 2021-05-07 09:01 i Förskolan Jungfrun Falun
Förskola
Under några veckor kommer barnen på trädgården få skapa målningar av olika vårblommor. Barnens målningar kommer sedan att sättas upp som en vårutställning.

Innehåll

Vad: Barnen ska få skapa målningar av vårblommor som sedan hängs upp som en vårutställning.

Hur: Barnen använder målarfärg, penslar, toalettrullar och plastsgafflar som material i sitt skapande av målningarna. Arbetet kommer att ske under några veckors tid. 

Varför: För att barnen ska få möjlighet att uttrycka sig estetiskt via bildskapande, men också att få ta del av kunskaper kring vår, årstider och växter. 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18