👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bildspråk i liten film

Skapad 2021-05-07 09:13 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Grundskola 7 – 9 Bild
Det finns bilder som har mycket innehåll. Andra bilder har ett starkare uttryck. Det finns också bilder i vårt samhälle som har funktion. Många gånger har bilder allt, både innehåll- uttryck och funktion. En video är rörliga bilder som kanske har allt!

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  Bl  7-9
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  Bl  7-9
 • Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
Kunskapskrav åk 9

Ännu ej vid E
E
C
A
Ge omdöme om arbeten och förstå uttryck, innehåll och funktion
Du har inte gjort ett omdöme
Det finns olika bilder och du kommer att göra olika sorters bilder. Du kan berätta om dem på ett enkelt sätt. Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Det finns olika bilder och du kommer att göra olika sorters bilder. Du kan berätta om dem på ett utvecklat sätt. Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Det finns olika bilder och du kommer att göra olika sorters bilder. Du kan berätta om dem på ett välutvecklat sätt. Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Tolka och förstå bilder
Du har inte försökt att tolka
Alla bilder har något att säga och berätta. Du intresserar dig för dem och försöker förstå dem. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Alla bilder har något att säga och berätta. Du intresserar dig för dem och berättar utvecklat om dem. Du kopplar också bilderna till sådant du känner till och vet. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Alla bilder har något att säga och berätta. Du intresserar dig för dem och berättar välutvecklat om dem. Du kopplar också bilderna till sådant du känner till och vet. Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Beskriva bilder och använda ord och begrepp
Ord/begrepp behöver du träna mer på.
Du lär dig ord och begrepp som har med ämnet att göra. Du anstränger dig att beskriva bilder. Du har en viss förståelse för om bilderna har ett innehåll. ett uttryck eller funktion. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Du lär dig ord och begrepp som har med ämnet att göra. Du beskriver bilder och ser att de kan ha med uttryck, innehåll eller funktion att göra. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Du lär dig och använder ord och begrepp som har med ämnet att göra. Du beskriver bilder på ett välutvecklat sätt och ser att de kan ha med uttryck, innehåll eller funktion att göra. Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.