👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Snick och Snack - ett värdegrundsmaterial

Skapad 2021-05-07 09:36 i Förskolan Guldstigen Falun
Snick och Snack - normer och värden. (Test).
Förskola
Snick och Snack är ett värdegrundsmaterial som vi valt till våra äldsta barn. Figurerna är populära och karaktärerna används både som handdockor i den fria leken inne samt i drama/rollek ute.

Innehåll


Planering

Syfte

-          Varför ska vi jobba med det här?

o   Vilka behov och intressen ser vi hos barnen?

o   Vad vill vi att barnen kan/gör/förstår när målet är nått?

Metod

-          Hur ska vi göra för att nå prioriterade Lpfö mål?

o   Hur ska dagens och veckans rutiner organiseras?

o   Hur ska vi organisera för att ge tid, rum och ro för lek?

o   Hur ska vi göra lärmiljön tillgänglig och inspirerande?

o   Vilket tema, vilka grupper eller projekt behöver vi skapa?

o   Vilka målstyrda aktiviteter ska vi organisera?

§  Vem/vilka ska göra vad och när?  

o   Hur ska vi tydliggöra målen och skapa inflytande för barn och vårdnadshavare?

Lärlogg (sker löpande, kan delas med barn, grupp & vh)

Observera och dokumentera:

-          Vilka behov [1] och intressen ser vi hos barnen/barnet?

-          Vad kan/gör/säger barnen/barnet nu?

o   Hur löser barnen/barnet dagliga rutiner?

o   När, var och vad leker barnen/barnet?

o   Hur deltar barnen/barnet i målstyrda aktiviteter?

-          Vad ser ut att vara mest intressant, roligt och meningsfullt och hur ska vi fortsätta utmana och stimulera barnen/barnet för fortsatt utveckling och lärande?


[1] Använd ”Må bra-hjulet” för att besvara frågan om barnets behov.

Reflektion (på planering och lärlogg sker löpande, bara för personal)

Granska dokumentationen, reflektera och dokumentera:

-          Vad tänker jag om det vi gjort, sett eller hört?

o    Vad är jag nöjd med, vilka ev svårigheter har jag stött på, vad behöver jag förändra?

Analys (av planering sker på studiedagar, bara för personal)

Granska dokumentation, analysera och dokumentera:

-          Är vi på rätt väg, vilken utveckling kan vi se, blev det som vi tänkt, hur har vi vuxna deltagit, vad är vi mest nöjda med, vad kunde vi gjort annorlunda?

o   Hur har våra rutiner fungerat?

o   Hur har vår organisation/tid för lek fungerat?

o   Hur har våra målstyrda aktiviteter fungerat?

o   Hur har lärmiljön fungerat, var den tillräckligt tillgänglig och inspirerande?

o   Vilka möjligheter att konstruera, forma och skapa har vi erbjudit barnen? 

o   Ser vi någon skillnad i flickors och pojkars intresse? Vad kan det bero på?

-          Hur går vi vidare?

o   Vilka förändring behöver vi göra i vår organisation, struktur eller planering?

o   Hur ska vi tillvarata barnens/barnets behov, intressen, uppfattningar och åsikter?

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
 • medvetet och aktivt arbeta med jämställdhet,
  Lpfö 18