👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stress Sa19

Skapad 2021-05-07 09:39 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Psykologi
Vi ska under följande veckorna arbeta med stress och hur det påverkar oss i vår vardag.

Innehåll

 

Dagens samhälle är stressigt! Det är mycket som vi ska hitta med och uppnå men våra hjärnor hinner inte med i dagens snabba utveckling vilket ofta leder till stressymptom. Kan vi påverka detta om det ligger på en samhällsnivå? Eller är det en planeringsförmåga? Eller är det individ/personlighets relaterat? Hur mycket stressar vi egentligen och vad leder det till? 

 

Uppgifter

  • Stress

Matriser

Psk
Stress

Psykiskt hälsa och ohälsa med betoning på stress och stresshantering samt kriser och krishantering

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Innehåll
Redogör översiktligt för arvet och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Redogör utförligt för arvet och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Redogör utförligt och nyanserat för arvet och miljöns betydelse för individens psykologiska utveckling, livsvillkor och hälsa.
Sociala sammanhang
Enkla resonemang om hur människan påverkas och formas med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det
Välgrundade resonemang om hur människan påverkas och formas med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det
Välgrundade och nyanserade resonemang om hur människan påverkas och formas med andra i olika sociala sammanhang och ger exempel på det
Egna erfarenheter
Kan ge enkla förklaringar och koppla ihop teori med egna exempel och erfarenheter
Kan ge utförliga förklaringar och koppla ihop teori med egna exempel och erfarenheter
Kan ge utförliga och nyanserade förklaringar och koppla ihop teori med egna exempel och erfarenheter