👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 Kemi - Livets kemi

Skapad 2021-05-07 10:28 i Almunge skola Uppsala
Fotosyntes, cellandning och kroppens näringsämnen
Grundskola 7 – 9 Kemi
En människa är egentligen en avancerad kemisk fabrik. Kroppen tar in råvaror i form av föda och syre. Sedan sker mängder med kemiska reaktioner i kroppen. Det bildas nya ämnen, samtidigt som det frigörs energi och värme.

Innehåll

Undervisning, arbetssätt och examination

Konkreta mål

Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig

  • Hur kolhydrater bildas och varför djur och människor behöver dem
  • Vad kroppen använder fett till
  • Hur proteiner är uppbyggda och vilka funktioner de har i kroppen
  • Varför vi behöver vitaminer och mineralämnen

Undervisning:

Livets kemi delas in i följande områden:

  • Fotosyntes och cellandning
  • Kolhydrater
  • Fetter
  • Proteiner
  • Vitaminer och mineralämnen

 

Arbetssätt:

- Eleven tilldelas ett område från läroboken

- Eleven sammanställer detta område samt söker ny info från nätet

- Eleven sammanställer detta i en Powerpoint-slide

- Eleven tränar på den grupp han tilldelas in i

 

 

Vi arbetar med

- KemiDirekt lärobok

- Studi.se

 

 

Bedömning

- Eget arbete på lektioner

- Formstest  

 

Uppgifter

  • Livets kemi - Arbetsuppgift

Matriser

Ke
Livets kemi

Kemi

E
C
A
Undersökningar
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på förhållandevis komplexa kemiska samband i naturen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.