👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jämställdhetsplanering Respekt Pyret 2021

Skapad 2021-05-07 10:43 i Förskolan Tomtberga två Östhammar
Förskola
Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Innehåll

Avdelningens mål:

Vi vill ge barnen förutsättningar att tillgodogöra sig värden kring respekt, reflektera och praktisera handlingar som rör respekt.

Aktivitet:

Läsa kompisböckerna kring respekt och reflektera med barnen.

Titta på Djuren på djuris- respekt.

Att i alla situationer under dagen belysa respektfulla handlingar såsom vänta på sin tur, hjälpa varandra, lyssna på varandra (Nej, stopp min kropp osv)

När? Var? Hur? Varför?

I alla situationer! 

Belysa när det handlar om respekt och respektfulla handlingar. 

Resultat - hur blev det?

Vi har framförallt i  alla vardagsnära situationer, jobbat med att lyssna på varandra och framför allt att kompisarna emellan ska kunna lyssna i ex samlingar och i måltidssituation.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi har märkt att vi allt mer behöver jobba på barnens lyssnande, framförallt kompisar emellan i ex samling och måltid. Vi bestämmer oss att vi jobbar vidare med detta. På grund av rådande pandemisituation har vi varit tvungna att vara ute mycket mer än annars så vi har inte haft så mycket svängrum att titta på eller läsa de böcker som vi förutsatt oss. Vi är bra på att se våra barn och bekräfta dem det tror vi skapar den trygghet som vi upplever att det finns bland barnen.

Kopplingar till läroplanen

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
    Lpfö 18
  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18