👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska i da11 vt21: Arbetsområde 4

Skapad 2021-05-07 11:27 i Da Vinciskolan Ale
Arbetsområde baserat på Chez Nous 3, kapitel 3.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Vi börjar nu arbetet med Chez nous 4, kapitel 4. Här lär vi oss mer om ord och fraser av allmän karaktär. Vi lär oss hur man böjer de oregelbundna verbet Mettre (att lägga, ställa, sätta, ta på sig) i presens, imparfait, passé composé samt futur simple. Vi lär oss hur man använder relativa pronomen (qui/que) samt repeterar reflexiva pronomen/verb i passé composé. Vi lär oss också om när man använder imparfait/passé comp eftersom det inte överensstämmer med svenskan i alla lägen. Vi redovisar området genom att ha en läxa efter varje delområde. Alltså inget stort prov den här gången. Vi avslutar som vanligt med ett läs- och hörförståelseprov. Skrivdelen kommer den här gången att handla om fakta om Guadeloupe samt om "vad du gjorde igår".

Innehåll

Under lektionerna lyssnar vi på, läser och översätter texter, går igenom nya och repeterar gamla grammatikområden samt arbetar i våra övningsböcker. Vi gör hörförståelse- och läsförståelseövningar. Inför provet får ni som vanligt en provlapp med alla delar som ingår samt övningsmaterial. Veckan efter det skriftliga provet, som är den 20/5-21, kommer vi att ha ett läs- och hörförståelseprov.

Bonne chance!

 

Ulla

 

Inför arbetsområde 4  da11,     vt21      

 

Arbetsområdet innehåller ord, fraser och grammatik från Chez nous 4, kap. 4abc.

 

Répétition

 

Verb: oregelbundna; avoir, être, aller och faire (tb. s. 99-101)

 

Reflexiva verb i passé composé (tb. s. 94 samt skrivboken)

 

Nouveau

 

Relativa pronomen (qui/que, tb. s 92 samt skrivboken)

 

Oregelbundna verbet mettre i presens, passé composé, imparfait och futur simple (skrivboken)

 

När man använder passé composé/impfarfait i franskan (tb. s. 94 samt din skrivbok)

 

Les mots et les phrases                                        Les verbes

 

Je m’en vais = Jag går härifrån                                   mettre = sätta, ställa,       lägga, ta på sig            

C’est quand même incroyable = Det är ju otroligt                 acheter = köpa

On ne sait jamais = Man vet aldrig                                   jeter = kasta

Bon, ça suffit = Ok, nu räcker det.                                    S’appeler = heta, kallas

On se tire = Vi drar                                                        se lever = stiga upp

Qu’est-ce que vous attendez? Vad väntar ni på?                  espérer = hoppas

Personne n’a le droit de faire ça = Ingen har rätt att göra så

 

Crevé = helt slut, utmattad                                             Adjectivs

 

Mesure = mäter, är … lång

 

Fouiller = söka igenom, rota i                                          courageux/euse = modig                     

 

Bat = slår                                                                   stupéfaits = häpet

 

Hausse = rycker på…                                                   mécontent-e = missnöjd

                                                                            

 

Il transpire = han svettas                               un queue de cheval = en hästsvans

 

Elle soupire = hon suckar                               il a l’air de… = han ser ut att…

 

Elle s’essuie = hon torkar sig                           propre = ren, proper

 

Il tire = han drar                                           des voyous = värstingar, ligister           

 

Il sort = han går ut                                        petit à petit = undan för undan        

 

Elle commence = hon börjar                           à voix basse = med låg röst  

 

Faire des courses = handla                             sûrement = säkerligen

 

Je voudrais = jag skulle vilja                     on l’a trompé = man har lurat honom                    

 

                                                                                                 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  C 9
 • Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  M2  A 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  M2  C 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  M2  A 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  M2  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  M2  C 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  M2  A 9